Literární archiv Památníku národního písemnictví - Luňáček Václav

Vyhledávání:
Václav Luňáček
(1867-1948)

Václav Luňáček, malíř a příležitostný spisovatel se narodil 31. 7. 1867 v Polici nad Metují. Malířství studoval v Mnichově, kde se též seznámil s Alfonsem Muchou. S ním vyvíjel vlasteneckou uměleckou činnost v českém mnichovském spolku Škréta. Po návratu maloval krajiny v okolí Prahy a pak se vrátil do rodné Police, kde se hojně zabýval mykologií.
Výsledkem tohoto zájmu byly kresby hub, jimiž ilustroval Bezděkovo dílo Houby jedlé a jim podobné jedovaté.
Václav Luňáček vystavoval především ve svém rodném městě v Polici nad Metují (roku 1918 zde měl i soubornou výstavu), dále na výstavách Umělecké Besedy, na různých regionálních výstavách i v Německu. Byl též literárně činný, psal básně, fejetony a různé vzpomínkové črty, především do regionálních listů. Zemřel 14. října roku 1948 v Polici nad Metují.
Pozůstalost Václava Luňáčka obsahuje kromě korespondence přijaté, v níž je též několik dopisů Aloise Jiráska a Alfonse Muchy (vzpomínky na mnichovská léta), některé kresby, především kresby hub ke zmíněné Bezděkově knize, rukopisy jeho básní, fejetonů a kratších povídek z venkovského a maloměstského prostředí a rukopisy vzpomínkových prací.
V pozůstalosti V. Luňáčka jsou též příspěvky do místních listů psané jeho neteří Marií Mužíkovou; básně a novinářské články, fejetony a lokálky na nejrůznější témata v rukopisech i strojopisech a několik článků a nekrolog o R. A. Smekalovi, švagru Luňáčka, továrníka na hasičské přístroje, od nezjištěných autorů. Pozůstalost byla získána z části koupí a je uložena ve třech archivních kartónech pod přírůstkovými čísly v rozmezí 104/74 – 28/81.Zahrnuje období 1860 – 1981.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace