Literární archiv Památníku národního písemnictví - Mačenka Ferdinand

Vyhledávání:
Ferdinand Mačenka
(1872-1938)


       Narodil se 6. 9. 1872 v Sobotce, zemřel 1. 1. 1938 v Praze.
       Učitel, prozaik, odborný spisovatel, publicista.
       Obecnou školu navštěvoval v Sobotce, nižší gymnázium a učitelský ústav v Jičíně, kde roku 1891 maturoval. Učitelskou dráhu nastoupil téhož roku na Mladoboleslavsku v Mladé, poté působil v Rejšicích, Dolním Cetně a Hřivně, odkud byl v roce 1919 povolán na Slovensko, aby se tam podílel na budování školství. Na Slovensku působil v Bratislavě jako ředitel referátu ministerstva školství a národní osvěty pro Slovensko a zemský školní inspektor.
V roce 1932 odešel do výslužby a přestěhoval se zpět do Čech – do Neratovic, kde se věnoval publicistice, zahradě a květinám a zapojil se i do práce Kruhu rodáků a přátel města Sobotky a okolí v Praze. Zemřel po dlouhé nemoci v pražské nemocnici Na Bulovce.
Byl prozaik a publicista, přispíval hodně do regionálního i ústředního tisku (Národní listy, Národní politika, Lidové noviny, Mladoboleslavské listy, Rodný kraj, Jizeran, Švanda dudák, Humoristické listy, na Slovensku Bratislavský denník, Mladý život aj.). Mnoho jeho příspěvků najdeme i v dětských a pedagogických časopisech (Malý čtenář, Česká dívka, Česká škola, Posel z Budče, Úhor atd.). Samostatně vydal knížky Muzikanti, Některé vady rodinné výchovy, Učitelé a školy na Slovensku. Své práce podepisoval i pseudonymy F. Trn, Ladislav Mendlík, Kaktus, F. M., -mč-, -aa-.
Byl všestranně kulturně činný. Působil na rozvoj ochotnického divadla (předseda Československého spolku divadelního ochotnictva v Bratislavě), byl místopředsedou Slovenské ligy, věnoval se i sokolskému a hasičskému hnutí a turistice. Redigoval časopis Národná škola slovenská a sborník Slovenská otčina.
Osobní fond Ferdinanda Mačenky obsahuje korespondenci (Ignát Herrmann, František S. Procházka, Karel V. Rais a další). Převažují však rukopisy vlastní a tisky – jeho fejetony, vlastivědné a pedagogické články. V cizích rukopisech a tiskách jsou zastoupeny hlavně jeho matka Františka Mačenková a sestra Gabriela Mačenková četnými vzpomínkovými a vlastivědnými příspěvky a pomůckami pro vyučování. Cenný je i jeho výstřižkový archiv, který obsahuje téměř všechny jeho otištěné práce.
Osobní archivní fond Ferdinanda Mačenky věnovala jeho dcera a zeť (Kolářovi z Neratovic) do Městského archivu v rodné Sobotce. Po jeho zrušení se fond stal součástí Okresního archivu v Jičíně a v roce 1993 byl delimitován do Literárního archivu Památníku národního písemnictví (č. př. 64/93). Je uložen v 7 archivních kartonech a zahrnuje časové období 1874 - 1961.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace