Literární archiv Památníku národního písemnictví - Machar Josef Svatopluk

Vyhledávání:
Josef Svatopluk Machar
(1864 - 1942)

Pozůstalost J. S. Machara obsahuje kolem 15300 kusů archiválií (korespondence, rukopisů, dokumentů, výstřižků a drobných tisků) a patří k    nejrozsáhlejším celkům v    literárním archivu. Největší její část byla získána darem Macharovy rodiny roku 1942. Nejcennější je Macharova přijatá korespondence, zachovaná v    neobvyklé šíři a úplnosti, takže podává nejen důkaz o básníkově přátelském styku s    významnými kulturními a politickými osobnostmi své doby, ale také o čtenářském ohlasu jeho básní a novinářských článků.
Význam této korespondence zesiluje zejména skutečnost, že Macharovi, žijícímu až do konce první světové války ve Vídni, podávali jeho přátelé všechny důležité zprávy písemně a informovali ho o politickém a literárním životě v    Čechách a vyslovovali se tak ke všem závažným problémům doby. Je to období konce 80. let až do roku 1918, které zároveň patří k    vrcholnému tvůrčímu období Machara – básníka (jeho úzká spolupráce s    Pelclovými Rozhledy, účast na Manifestu České Moderny, boj o Hálka, později spolupráce s    Časem a realisty), kdy také udržoval širokou korespondenci. Mezi úzký přátelský kruh tohoto období patří: P. Bezruč, S. Čech, F. Drtina, A. Hajn, J. Herben, O.    Hostinský, V. Choc, J. Jakubec, A. Jirásek, V. A. Jung, J. Kaizl, K. Kramář, F.    V.    Krejčí, L. Křikava, František Kupka, J. Kvapil, A. Macek, bratří Mrštíkové, J. Pelcl, F. S. Procházka, L. Quis, J. V. Sládek, A. Sova, R. Svobodová, F. X. Šalda, M.    A.    Šimáček, J. K. Šlejhar, J. Vlček, J. Vrchlický, Z. Winter aj. Tato korespondence tvoří mimořádně cennou dokumentaci pro celé toto období. Podstatná její část byla věnována (i její soubor adresovaný Alexandrovi Posonyimu) literárnímu archivu samotným Macharem roku 1928.
Soupis zachycuje tuto korespondenci v    její úplnosti (vynechány jsou jen prosté gratulace, zejména představitelů naší armády v    době vysoké vojenské funkce Macharovy na počátku dvacátých let nebo i gratulace jednotlivců, pokud nevyjadřují žádný zvláštní individuální vztah k    osobnosti Macharově).
Rukopisy veršů staršího období (Božích bojovníků aj.) byly darovány redakcí časopisu Česká stráž roku 1919. Z    poválečné tvorby Macharovy byly zachovány rukopisy: Dva výlety do historie, Pět roků v    Kasárnách, Pod sluncem italským (roku 1918), Při    sklence vína, Zapomínaní a zapomenutí. Důležitou součástí pozůstalosti jsou výstřižkové soubory s    rukopisnými poznámkami a korekturami, které Macharovi sloužily jako podklad pro další vydání jeho děl, dále obtahy a různý výstřižkový materiál.
Tento soupis zachycuje stav fondu z    roku 1962 (39 kartónů). Zahrnuje období 1843 - 1940. Fond je uložen pod přírůstkovými čísly v    rozmezí 95/1885 – 62/99.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace