Literární archiv Památníku národního písemnictví - Majer Antonín

Vyhledávání:
Antonín Majer
(1826-1880)


Antonín Majer (psáno také Mayer) se narodil 12. 6. 1826 ve Vodňanech, zemřel 27. 8. 1880 v Plzni.
       Byl dán do německé školy v Písku, kde vystudoval také gymnázium. V roce 1844 přešel na filozofii do Prahy, o dva roky později začal studovat techniku. Již jako technik přednášel roku 1849 kandidátům učitelství fyziku a téhož roku se stal suplentem nově zřízené pražské reálky. V roce 1852 složil ve Vídni státní zkoušku z matematiky a fyziky a stal se na témž ústavu profesorem. Roku 1854 byl promován doktorem filozofie. Podílel se na zřízení Průmyslové jednoty (byl členem generálního ředitelství), vyučoval řemeslníky a řídil večerní průmyslovou školu. Roku 1861 byl zvolen poslancem do zemského sněmu za města Strakonice, Sušice a Vodňany, roku 1869 se stal členem zemské školní rady. V roce 1876 byl jmenován ředitelem nově zřízené německé průmyslové školy v Plzni, kde také za čtyři roky zemřel.
Věnoval se především práci v oblasti průmyslového školství. Napsal řadu článků, které vycházely většinou anonymně v zejména v časopise Živa, a mnoho učebnic, např. Technické tabulky (1858 a 1861), Fyzika pro nižší školy (1862), Fyzika pro vyšší školy (1869), Fyzika pro obecné školy (1875), Fyzika pro školy měšťanské a obecné (1880). Společně s Františkem Josefem Řezáčem začal v roce 1860 vlastním nákladem vydávat Obecné listy, které se však již v roce 1861 staly politickým týdeníkem s jinou redakcí.
       Písemná pozůstalost Antonína Majera obsahuje především korespondenci přijatou, mj. i od Františka Josefa Řezáče, a několik jednotlivin.
Byla získána z archivu Národního muzea, je uložena v jednom archivním kartónu pod přírůstkovými čísly 17/01 a 75/54 a zahrnuje období 1791 - 1877.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace