Literární archiv Památníku národního písemnictví - Makovický Dušan

Vyhledávání:
Dušan Makovický
(1866-1921)

Dušan Makovický je znám jako osobní lékař a společník Lva Nikolajeviče Tolstého. Tolstému ve skutečnosti obětoval nejlepší část svého života a věnoval mu péči a téměř nekonečnou trpělivost až po Tolstého cestu do Astapova.
Dušan Makovický se narodil 10. prosince 1866 v Ružomberku. Po skončení studií působil jako lékař v Žilině. Kromě lékařské praxe se věnoval i překladatelské práci (jako první přeložil do slovenštiny m.j. Tolstého Vzkříšení ). V roce 1904 odešel do Jasné Poljany. Tam každodenní život s L. N. Tolstým ho brzy přivedl k soustavnému zaznamenávání si Tolstého výroků. Tyto záznamy se pak staly základem Makovického Zápisků z Jasné Poljany. Dušan Makovický zemřel 21. března 1921 v Ružomberku.
Písemná pozůstalost Dušana Makovického je dnes rozdělena ve dvě vzájemně se doplňující části, uchovávané v literárním archivu PNP a v literárním archivu Matice slovenské v Martině. Část, uložená v literárním archivu PNP o rozsahu 16 archivních kartónů, se dotýká zejména Makovického vztahu k L. N. Tolstému. Soubor Tolstého dopisů, který obsahuje, patří k nejcennějším celkům uchovávaným v archivu vůbec. Velmi cenná však je i korespondence s dalšími významnými ruskými spisovateli, literárními pracovníky a veřejnými činiteli a také dopisy Makovického přátel, od nichž Makovický odešel, aby zasvětil svůj život vyšším cílům. Mimořádný význam má také část rukopisů záznamů z Jasné Poljany, jejíž doplňující část je uložena v literárním archivu Matice slovenské. Ze studijního hlediska je zajímavý i rozsáhlý výstřižkový archiv, soustřeďující se na časopisecká vydání Tolstého prací a na kritiky a širší ohlas Tolstého díla.
Fond je uložen pod přírůstkovými čísly v rozmezí 33/12 – 42/49 a zahrnuje období 1881 – 1919.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace