Literární archiv Památníku národního písemnictví - Maršík Ludvík

Vyhledávání:
Ludvík Maršík
(1879-1918)

Narodil se 6. 10. 1879 v Náchodě, padl 24. 4. 1918 u Colle del Rosso blízko Asiaga v severní Itálii.
Jeho otec Theodor Maršík byl vyhlášený malíř pokojů. Ludvík měl sestru Annu a staršího bratra Theodora. Po ukončení obecné školy v Náchodě se stejně jako bratr vyučil malířem pokojů. V červenci roku 1914 narukoval do války, poté co absolvoval vojenskou službu v Olomouci. Většinu válečných let strávil v Haliči a díky svému řemeslu byl zpočátku členem pracovního oddílu, který sice s následky války neustále přicházel do styku, ale bojů se přímo neúčastnil. Tato skupina řemeslníků byla koncem léta 1917 rozpuštěna a po krátkém pobytu v kasárnách v České Lípě byl Ludvík Maršík přidělěn k 1. náhradní setnině 18. pluku a poslán na italskou frontu. Padl v bojích o průsmyk Colle del Rosso, které od prosince 1917 do července 1918 sváděli se střídavým úspěchem Rakušané s Italy. Zprávu o jeho smrti poslal do Čech 25. dubna 1918 polní kurát.
Podle náchodských obyvatel byl Maršík sám do svých zájmů zahloubaný podivín. Již v mládí dobře kreslil, věnoval se kresbě tužkou, perokresbě i drobným akvarelům.
Fragment osobního fondu Ludvíka Maršíka je uložen v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 68/83. Obsahuje 424 dopisnic polní pošty s Maršíkovými kresbami tužkou a 57 lístků a kreseb. Z dvaceti dalších, které zůstaly v rodině, byly pořízeny xerokopie. Zachycují pohledy z fronty, krajiny, jež Maršík navštívil, zátiší, květiny, náhrobky, vojáky. Maršík své obrázky nazýval „momentkami“ a posílal je z fronty domů. Většina z nich je adresována otci, dále sestře Anně a malé neteři Daně (Bohdaně). Kromě nich fond obsahuje Maršíkovu fotografii a zprávu o úmrtí.
Některé Maršíkovy dopisnice s kresbami byly publikovány v knize Marie Krulichové a Milana Jankoviče Zapomenuté hlasy (Hradec Králové, 1986). Fond zahrnuje období 1914 – 1921.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace