Literární archiv Památníku národního písemnictví - Masák Jan

Vyhledávání:
JAN MASÁK
(1871 - 1936)

Narodil se 9. 5. 1871 v Týně nad Vltavou, zemřel 1. října 1936 v Praze.
Ministerský úředník, spisovatel, publicista.
Studoval na gymnáziu v Českých Budějovicích a poté v Praze, kde v roce 1891 maturoval. V tomtéž začal studovat na Karlo-Ferdinandově univerzitě (1891-1898) a získal titul doktora medicíny. Pracoval jako odborný zubní lékař na Žižkově, ale byl znám i po celé Praze. Byl ženatý s Aloisií rozenou Klumparovou, se kterou měli dcery Ludmilu a Marii a tři syny – Aleše, Jana a Vladimíra, kteří se též věnovali medicíně. Po převratu v roce 1918 byl povolán na ministerstvo veřejného zdravotnictví, kde byl jmenován ministerským radou veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (do funkce nastoupil 1. 1. 1919). V oboru tělovýchovy byl uznávanou autoritou.
Jeho jméno bylo nerozlučně spjato s rozvojem sokolské vzdělávací práce před 1. světovou válkou. Sokolský životopis je velice obsažný. Celých 31 let vedl jako starosta tělocvičnou jednotu Sokol na Žižkově, byl členem předsednictva Československé obce sokolské, předsedou jejího zdravotnického odboru a členem vzdělávacího odboru, kde spolu s Augustinem Očenáškem a Karlem Domorázkem tvořili významnou trojici. Dále byl členem předsednictva župy středočeské, pracovníkem Ústřední matice školské. Předsedal Klubu omladinářů – devadesátníků, kde v posledních letech svého života působil jako jednatel. Měl zásluhy na vybudování první sokolovny v X. okresu ve Vídni a letních cvičišť, sokolskou myšlenku propagoval také na zájezdech Sokola Žižkov po Čechách během 1. světové války. Lékařskou vojenskou službu byl donucen vykonávat v Kolíně, Záhřebu, Lvově, v Itálii, v Belgii atd.
Byl také literárně a žurnalisticky činný, přispíval do časopisů a novin (Čin, Nové Čechy, Samostatnost, Tyršův sborník, Věstník sokolský) a psal odborné články o sokolstvu, duševní hygieně, zdravotnických problémech apod. Věnoval se památce J. E. Purkyně a jeho významu ve vztahu k tělocviku (studie J. E. Purkyně jako tělocvikář) a podporoval Purkyňovu společnost.
Osobní fond Jana Masáka obsahuje doklady, vlastní přijatou a odeslanou korespondenci (E. Hácha, J. S. Machar, F. Soukup, R. Tyršová aj.), která se týká především otázek tělovýchovy a sokolské činnosti, dále přijatou korespondenci manželky Aloisie a syna Aleše (většinou kondolence k úmrtí Jana Masáka). V oddíle rukopisů vlastních jsou zajímavé vzpomínky na pobyt v Českých Budějovicích a práci na ministerstvu. Projevy a články se zabývají tělesnou výchovou, rovnoprávností žen apod. Pododdílem jsou pracovní materiály seřazené tematicky (filozofické texty, politické texty, zdravotnictví, životopisné poznámky k určité osobnosti – F. L. Rieger, M. Tyrš atd.) a několik opisů. Fond je dále tvořen i několika cizími rukopisy a menším množstvím tisků a výstřižků vlastních i cizích a jsou zde i dvě fotografie Viktora Dyka.
Osobní fond Jana Masáka získal Literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1977 (č. př. 45/77). Je uložen ve 3 archivních kartonech a zahrnuje období 1891 - 1936.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace