Literární archiv Památníku národního písemnictví - Mathesius Bohumil

Vyhledávání:
Bohumil Mathesius
(1888-1952)


Narodil se 14. 7. 1888 v Praze a zemřel 2. 6. 1952 tamtéž.
Studoval gymnázium (1898 - 1906) a filozofickou fakultu (1906 - 1912, obor čeština, francouzština) v Praze, s krátkým působením (1908) na herecké škole Karla Želenského. Nedlouho učil na pražské střední škole, celou první světovou válku strávil na různých frontách, po návratu pracoval na Slovensku jako úředník ministerstva školství v odboru pro divadlo, film a literaturu (1919 - 1921) a pak působil jako redaktor a překladatel. Zájem o novou sovětskou literaturu, kterou začal brzy po první světové válce překládat (Jesenin, Blok, Majakovskij), přivedl Mathesia k aktivní politické práci ve Společnosti pro kulturní a hospodářské sblížení s  novým Ruskem, jejímž byl spoluzakladatelem. Roku 1945 se stal prvním vysokoškolským profesorem Karlovy univerzity pro ruskou a sovětskou literaturu. Redigoval časopisy Život a mýtus (1914), Tvorba (1927 - 1928), Literární noviny (1927 - 1932 a 1934 - 1936), Sovětská věda - literatura (1951 - 1952), knižní edice (Nová ruská knihovna aj.), uspořádal jeden z  prvních sborníků o Sovětském svazu (SSSR, 1925) a antologii Nová ruská poezie 1910 - 1930 (1932). Přispíval do Studentské revue (zde začal r. 1907 svou literární činnost divadelními referáty), do almanachu Kniha mladých, do Průlomu, Práva lidu, Nového věku, Nového Ruska, Hosta, Kmene, Plánu, Literárních rozhledů, Trnu, Trampu, Rozprav Aventina, Rudého práva aj. a do časopisů, které redigoval.
B. Mathesius psal poezii, prózu a dramata, překládal především z ruštiny, ale také z  němčiny, francouzštiny a latiny, přebásňoval poezii čínskou a japonskou. Ze sovětské literatury, již popularizoval i množstvím esejů a literárně kritických článků, překládal Bloka, Majakovského, Jesenina, Gorkého, Šolochova, Pasternaka, Chlebnikova aj. Zároveň překládal i starší ruskou literaturu Puškina, Lermontova, Gogola, Dostojevského, Tolstého, Čechova, Gribojedova. Část svých překladatelských zkušeností shrnul do stati o překládání Rozrušené země (Kniha o překládání, 1953).
Vlastní poezie B. Mathesia byla zastíněna jeho překlady, především parafrázemi staré čínské poezie; na podkladě překladů čínských veršů do ruštiny, němčiny a francouzštiny a později na základě doslovných překladů J. Průška vytvořil Mathesius nový typ poezie ohlasové.
Literární pozůstalost je uložena pod různými přírůstkovými čísly v rozmezí127/54 - 133/96 a zahrnuje období 1905 - 1951. Tento soupis zachycuje stav fondu k  roku 1958 (18  kartónů). Obsahuje korespondenci, rukopisy vlastní i cizí, divadelní režijní knihy, tisky a novinové výstřižky.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace