Literární archiv Památníku národního písemnictví - Matouš Josef

Vyhledávání:
Josef Matouš
(1881-1971)

Narodil se 21. 6. 1881 v Červených Pečkách u Kolína. Působil jako středoškolský profesor v Jičíně, Náchodě a naposled na gymnáziu v Londýnské ulici v Praze. Zemřel 4. 1. 1971 v Praze.
Profesor Josef Matouš spojoval svou učitelskou práci vždy s významnou veřejnou činností kulturní, zvláště literárně kritickou a překladatelskou. Původně vyšel z okruhu Moderní revue, dlouhá léta spolupracoval s Josefem Florianem na edicích jeho Dobrého díla a přispíval jako kritik do Nových Čech, Varu, Hosta, Kritického měsíčníku a mnoha jiných časopisů. Ve dvacátých letech se podílel na organizování socialistické kulturní politiky. Nejcennější složku díla Josefa Matouše tvoří jeho překladatelská práce s polštiny (Krasincki, Kasprowicz, Norwid aj.). Významný je jeho podíl na Halasových překladech z díla Mickiewiczova a Slowackého. Obdobně spolupracoval též s Vladimírem Holanem.
Literární pozůstalost Josefa Matouše se zachovala jen ve velmi fragmentární podobě. Obsahuje kromě torza přijaté korespondence (větší soubory tvoří pouze dopisy J. Urzidila a F. Halase) cenné rukopisy překladů F. Halase a zajímavý konvolut dopisů adresovaných Johannu Urzidilovi (mj. dopisy T. Manna, F. Werfla), s nímž udržoval Josef Matouš po léta přátelské styky.
Literární pozůstalost Josefa Matouše je uložena pod přírůstkovými čísly 76/70 a 27/74 a zahrnuje období 1916 - 1971. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1972 (1 kartón).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace