Literární archiv Památníku národního písemnictví - Metelka Věnceslav 1. část

Vyhledávání:
Věnceslav Metelka
(1807-1867)
1. část

Narodil se 5. září 1807 ve Sklenařicích, zemřel 1. května 1867 v Pasekách nad Jizerou.
1. března 1830 přišel jako učitelský pomocník do Pasek nad Jizerou a po    sedmnáctiletém marném čekání na učitelské místo začal roku 1847 hospodařit na vlastním políčku a přitom se vrátil ke svému původnímu řemeslu, truhlařině. Specializoval se na    opravu a výrobu hudebních nástrojů, zvláště houslí, ale zhotovil např. i několik tlakoměrů.
Patří k velkým zjevům českého písmáctví, pro něž je charakteristická filozofická hloubavost. Všímal si života a myšlení prostých lidí, zapisoval si přísloví, různá vyprávění místních obyvatel a krkonošské “poudačky”.
Sám napsal několik menších povídek. Na ochotnických divadelních představeních v    Pasekách nad Jizerou se podílel jako herec, dramaturg i režisér. Rovněž rozepisoval role a opisoval lidové hry, zachoval se třeba jeho opis známé Komedie o hvězdě, jedné z lidových vánočních her.
Zajímal se o postavení lidu. Sociální útisk mu splýval s útiskem národnostním. Dosvědčuje to také deníkový zápis o dělnických bouřích roku 1844. Revoluční rok 1848 uvítal rukopisným zpěvníčkem revolučních a vlasteneckých písní.
Hrál téměř na všechny hudební nástroje, je autorem několika hudebních skladeb (např. tří vánočních koled, v nichž se odráží život v Pasekách v tehdejší době). Stal se zakladatelem krkonošské lidové houslařské školy (k níž kromě jeho dětí Josefa a Johany patřili Benjamin Patočka, Antonín Pilař, Josef Vedral, Jevgenij Vitáček aj.).
Písemná pozůstalost Věnceslava Metelky je zčásti uložena v literárním archivu Památníku národního písemnictví, zčásti v Památníku Zapadlých vlastenců v Pasekách nad    Jizerou.
Část pozůstalosti, která je uložena v literárním archivu PNP, obsahuje především deníkové záznamy z let 1835 - 1844, 1847, 1850 a 1855 - 1866. Kalendář s deníkovými záznamy z roku 1848 je uložen v Památníku Zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou spolu s několika opisy divadelních her a dalším písemným materiálem.
Metelkovy zápisky byly využity Karlem V. Raisem v jeho románu Zapadlí vlastenci, nově je zpracoval a částečně publikoval Jaromír Jech.
Písemná pozůstalost Věnceslava Metelky je v literárním archivu Památníku národního písemnictví uložena od roku 1974, kdy byla získána od jeho pravnuka Stanislava Metelky (přírůstkové číslo 107/74). Deník z roku 1836 byl získán pochopením Vlastivědného muzea ve    Vysokém nad Jizerou (přírůstkové číslo 7/77). Tento soupis zachycuje stav fondu k    roku 1980 (3 kartóny). Zahrnuje období 1832 – 1925.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace