Literární archiv Památníku národního písemnictví - Miškovský Josef

Vyhledávání:
JOSEF MIŠKOVSKÝ
(1859 - 1940)

Narodil se 10. 3. 1859 v Poboří u Kolína, zemřel 13. 8. 1940 v Českém Brodě. Spisovatel, novinář.
Vystudoval reálku v Kutné Hoře a v roce 1881 založil v Českém Brodě časopis Naše hlasy, který vycházel až do jeho smrti (později ho redigoval jeho syn Božetěch, který převzal i  rodinné knihkupectví a nakladatelství). Byl všestranně činný. Působil dlouho v městském a okresním zastupitelstvu, přičinil se o vznik městské spořitelny, gymnázia a Podlipanského muzea, uspořádal městský archiv, psal do různých časopisů a vydával politické brožury (užíval i pseudonymů, např. J. M. Pobořský, Sekavec aj.), zajímal se o místní vlastivědu, archeologii, organizoval vzpomínkové akce na lipanskou bitvu atd. Na celostátní úrovni byl spoluzakladatelem Všeslovanského svazu novinářů, přičinil se o záchranu Havlíčkova rodného domu v Borové apod.
Jako spisovatel se věnoval hlavně historickým tématům a vydal řadu knih a brožur s  vlastivědnou náplní z Českobrodska (Selské povstání roku 1775, Bitva u Lipan, Českobrodské pivovarství, Památník, Českobrodští kacíři a první evangelíci) i z širší oblasti (životopisy V. F. Červený a J. B. Dlabač, Rodinná kronika rottovská - o rodu Karoliny Světlé). Napsal také několik beletristických a dramatických prací (Durynkova Olše, Nebezpečná láska, Poklady pánů Smiřických) a zajímavé paměti Z tobolky starého novináře (1925).
Osobní fond Josefa Miškovského získal literární archiv Památníku národního písemnictví v  roce 1981 (přírůstkové číslo 58/81) a připojil k němu i několik dříve získaných jednotlivin (přírůstková čísla 121/36, 37/51). Fond obsahuje převážně jednotlivé dopisy významných osobností českého politického a kulturního světa adresované Josefu Miškovskému (J. V. Frič, bratři Grégrové, J. M. Hurban-Vajanský, A. Jirásek aj.), připojeno je i několik dalších jednotlivin (především rukopisy I. Herrmanna, J. S. Machara, G.  Preissové). Je uložen v jednom archivním kartónu a zahrnuje období 1880 - 1932.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace