Literární archiv Památníku národního písemnictví - Modráček František

Vyhledávání:
FRANTIŠEK MODRÁČEK
(1871 - 1960)

Narodil se 8. 9. 1871 v Habrovči u Skutče, zemřel 1960. Po absolvování průmyslové školy se věnoval řezbářství. V 90. letech pronásledován pro účast v dělnickém hnutí, 1892 přilnul k anarchismu, vypovězen z Dolních Rakous. V procesu s tzv. Omladinou 1893 odsouzen na 18 měsíců do žaláře a na další dva roky za politické delikty, spáchané ve Vídni. Po amnestii roku 1895 vedl s Antonínem Pravoslavem Veselým skupinu tzv. pokrokových socialistů, s níž 1897 vstoupil do sociální demokracie.
Za pobytu v cizině 1897 se seznámil s družstevním hnutím. 1898 ustanoven redaktorem revue Akademie, 1906 založil Ústřední dělnický spolek konzumní (pozdější Včela). Zásluhou Modráčkovou zaujala sociální demokracie kladný postoj k družstevnictví. Zasloužil se o vznik Ústředního svazu čsl. družstev (1908) a Velkonákupní společnosti.
1907 zvolen říšským poslancem. Za první světové války zorganizoval kolem svého časopisu Sociálních listů skupinu, která vedla boj proti oficiální politice strany, řízené dr. Šmeralem, a zasloužila se o jeho pád. Po vzniku republiky zvolen členem revolučního Národního shromáždění, vedl rozhodný boj proti bolševismu.
1919 založil s Josefem Hudcem sociální stranu pracujícího lidu. 1920 byl zvolen poslancem. Rozchodem se sociální demokracií byl zbaven řízení Akademie, 1923 vystoupil ze strany, 1924 se vrátil do sociální demokracie. Na její kandidátce byl zvolen senátorem. 1934 zvolen členem Mezinárodního sociologického ústavu v Ženevě.
Fragment písemné pozůstalosti Františka Modráčka tvoří zejména výpisky z četby a vlastní kresby z doby pobytu ve vězení. Nachází se zde také jeden výtisk Zásad směru radikálně socialistického v čsl. sociální demokracii, dále novinový výstřižek a recenze Modráčkovy knihy, uveřejněná v časopise Rudé květy.
Fragment písemné pozůstalosti Františka Modráčka je uložen v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 37/65 a zahrnuje období 1894 - 1895.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace