Literární archiv Památníku národního písemnictví - Müller Jan Bohuslav

Vyhledávání:
Jan Bohuslav Müller
(1823-1885)

Narodil se 7. 3. 1823 v Třebíči, zemřel 21. 2. 1885 tamtéž.
Pocházel z měšťanské rodiny a své původní jméno Jan Josef Müller si rozšířil o vlastenecké křestní jméno Bohuslav. Studoval na gymnáziu ve Znojmě a v Brně, kde na něho působil zvláště František Matouš Klácel. Právnická studia v Praze a ve Vídni nedokončil a stal se vychovatelem v několika šlechtických rodinách (Wallis, Hoyos, Schwarzenberk, Schönborn-Buchheim). Krátce působil i jako úředník dvorní knihovny. Rád cestoval a věnoval se výtvarnému umění. K jeho přátelům patřil i Josef Jungmann a Karel Jaromír Erben. V roce 1857 získal v Jeně doktorát filozofie, když obhájil disertační práci o J. A. Komenském.
Po těžkém nervovém onemocnění žil v Třebíči a v Praze a věnoval se vědecké práci a překladatelství. Přispíval do Lumíra, Časopisu českého muzea, Památek archeologických a místopisných aj. Zabýval se dějinami umění a překládal z italštiny, francouzštiny, dánštiny atd.
Literární pozůstalost Jana Bohuslava Müllera uchovávala jeho rodina a její část věnoval prof. Jakub Všetečka roku 1924 Národnímu muzeu. Obsahuje fragment Müllerovy korespondence a rukopisů. Zvláště cenný je obsáhlý soubor dopisů Františka Emanuela Velce, kde je mimo jiné dokumentována i činnost okruhu přátel Františka Matouše Klácela.
Fragment osobního fondu Jana Bohuslava Müllera je uložen v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v jednom archivním kartónu pod přírůstkovými čísly 1924 a 202/51 a zahrnuje období 1855 - 1943.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace