Literární archiv Památníku národního písemnictví - Neumann Stanislav Kostka 2. část

Vyhledávání:
Stanislav Kostka Neumann
(1875 - 1947)
2. část


Básník, prozaik, esejista, novinář a publicista, redaktor, literární kritik, historik kultury. Narodil se 5. června 1875 v  Praze, zemřel 28. června 1947 tamtéž.
První část pozůstalosti S. K. Neumanna (přírůstky do roku 1963, uložené v  8  kartónech v  Literárním archivu Národního muzea) zpracoval Jan Wagner (viz edice inv. č.  90). Po  převodu pozůstalosti do literárního archivu PNP přibývaly k fondu nové přírůstky, větší celky i jednotliviny. Další významnou část získal literární archiv PNP koupí od  Vladimíra Špačka v  letech 1986 - 1988. Přírůstky do roku 1988 nebyly vřazeny do části zpracované Janem Wagnerem a byly zpracovány jako samostatný celek.
Doklady jsou řazeny chronologicky. Obsahují různé legitimace, předpisy léčebných výkonů, pamětní tisky. Zajímavý je např. opis zmateční stížnosti týkající se trestního procesu Omladiny v  roce 1894, jenž dokumentuje účast S. K. Neumanna v  tomto procesu; dále výpisky vězeňského spisu, které pořídil a poznámkami doložil Jaroslav Urban. Korespondence v  této části pozůstalosti není obsáhlá. Zahrnuje pouze léta 1945 - 1946 a pisateli jsou např. Petr Bezruč, Jaromír John, Ivan Olbracht, Franta Sauer, Jaroslav Seifert a další. Básně uložené v  oddíle rukopisy dokládají, jak se vyvíjela Neumannova umělecká tvorba v  souvislosti s  jeho životními osudy a dobovými proudy. Od dekadence devadesátých let a politické lyriky (Hrst květů z  různých sezón), přes přírodní lyriku (Kniha lesů, vod a strání) a civilizační poezii (Nové zpěvy) až k  poezii ideologicky vyhrocené (Rudé zpěvy). Sbírka Láska, ve které se Neumann vrací k  intimní citové poloze, je zde uložena v  několika verzích. Z  románové tvorby, jejíž rukopisy se ve fondu nacházejí, jmenujme zejména trilogii Zlatý oblak. Dále fond obsahuje řadu rukopisů studií a článků, které byly uveřejněny v  tisku. Kromě fragmentu z  pamětí a z  deníku z  první světové války je nutno zmínit se o záznamu posledních dnů básníkových, pořízeném Lídou Špačkovou, a o vzpomínkách Adolfa Veselého Řečkovická idyla Stanislava Kostky Neumanna.
Fond S. K. Neumanna byl do značné míry využit v  kritickém vydání spisů, v  literatuře vzpomínkové i v  edici vzpomínek a korespondence.
Tato část pozůstalosti je uložena v  literárním archivu v 16 kartónech. Celý fond (včetně dalších přírůstků ke konci roku 1998) obsahuje 36 kartónů a je uložen pod  přírůstkovými čísly v rozmezí 439/36 - 55/98.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace