Literární archiv Památníku národního písemnictví - Nickerl František Antonín a Otokar

Vyhledávání:
FRANTIŠEK ANTONÍN NICKERL
(1813 - 1871)
OTOKAR NICKERL
(1838 - 1920)

František Antonín Nickerl se narodil 4. 12. 1813 v Praze, zemřel 4. 2. 1871 tamtéž. Lékař, entomolog, mineralog. Studoval filozofii a později lékařství. Krátce po ukončení studií (roku 1842) se stal asistentem na pražské univerzitě pro obor zoologie a mineralogie. Roku 1854 byl jmenován řádným profesorem přírodovědy na polytechnice v Praze. V tehdejším Českém muzeu zastával místo dozorce přírodovědeckých sbírek.
Jeho syn Otokar Nickerl se narodil 22. 1. 1838, zemřel 3. 9. 1920 v Praze. Životní osudy Otokara se v mnohém blíží osudům jeho otce. Po vystudování lékařské fakulty působil v letech 1864 - 1870 jako asistent na univerzitě, od roku 1868 se stal profesorem zoologie, botaniky a zbožíznalství na pražské polytechnice. V roce 1877 založil první kontrolní semenářskou stanici v Čechách, v jejímž čele působil až do stáří.
Archiválie dochované ve fondu jsou spíše náhodně zachovalým, značně torzovitým fragmentem než pozůstalostí v pravém slova smyslu. Nejrozsáhlejší složku představují doklady k vlastnictví nájemního domu v Praze II. z let 1835 - 1907. Za pozornost snad stojí diplomy a jmenování obou mužů, z nichž některé jsou pro svůj rozměr uloženy v celku Velké formáty (tedy mimo vlastní fond - viz vlastní inventář).
Fragmenty obou pozůstalostí získával literární archiv postupně od počátku 20. do poloviny 40. let tohoto století jako drobné dary. Celek byl zpracován pod přírůstkovým číslem 64/45 a uložen ve zdvojeném archivním kartónu. Fragmenty zachycují období 1835 - 1912.
Takřka celou písemnou pozůstalost obou přírodovědců vlastní Archiv Národního muzea v Praze (celkem 48 kartónů - viz J. Hanzalová, Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice, Praha 1997, s. 399 - 400). V Národním muzeu je uložena i rozsáhlá entomologická a geologická sbírka, založená Františkem Antonínem Nickerlem.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace