Literární archiv Památníku národního písemnictví - Nováková Julie

Vyhledávání:
Julie Nováková
(1909-1991)

Narodila se 9. března 1909 v Praze, zemřela 19. 11. 1991 tamtéž. Dětství prožila na různých místech (Poděbrady, Vrdy, Slovensko, Úmyslovice aj). Potom vystudovala dívčí gymnázium Elišky Krásnohorské (Minervu) v Praze, kde na ni měly vliv profesorky Albína Honzáková, Albína Dratvová a další. Již v těchto letech začala publikovat ve Studentském časopise, redigovaném profesorem Sochorem, později profesorem Řeřábkem.
Po maturitě studovala klasickou filologii na Univerzitě Karlově v Praze, cestovala a působila v různých studentských spolcích. Studia zakončila státními zkouškami roku 1939 a začala učit na středních školách v Praze (Akademické gymnázium Vysočany, Libeň). Přitom překládala (Hesiodos, Vergilius) a přednášela.
Od roku 1948 působila na olomoucké univerzitě, přeměněné později na Vysokou školu pedagogickou. Zde se stala roku 1954 docentkou, ale možnost jejího uplatnění se zde stále zmenšovala, takže se v roce 1961 vrátila do Prahy. Soustředila se na komeniologické bádání, vydávala spisy J. A. Komenského, ale přednášela i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a pracovala na Encyklopedii antiky v Československé akademii věd. Po penzionování pokračovala ve své práci externě.
V literárním archivu Památníku národního písemnictví je uložen strojopis jejích Pamětí, které podrobně líčí její život až do roku 1990. Zvláště cenné jsou zachycením atmosféry poválečného období ve vědeckých kruzích v Praze a v Olomouci. Jsou uloženy v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 20/92.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace