Literární archiv Památníku národního písemnictví - Palacký František

Vyhledávání:
František Palacký
(1798-1876)


Narodil se 14. června 1798 v Hodslavicích, zemřel 26. května 1876 v Praze. Gymnázium studoval v Trenčíně a Bratislavě, kde r. 1819 skončil i teologicko–filozofický kurz. V r. 1819 byl vychovatelem v rodině paní Niny Zerdahelyové. V Bratislavě zahájil svou literární činnost básnickou a estetickou. Do Prahy přišel r. 1823 a stal se archivářem v rodině Šternberků. Zabýval se historií; historiografem království českého byl potvrzen r. 1838. Účastnil se organizování národního života; podal návrh na vydávání vědeckého časopisu (v r. 1827 Monatschrift der Gesellschaft d. vaterl. Museums in Böhmen a česky jako Časopis Společnosti vlasteneckého museum v Čechách, jehož byl prvním redaktorem). Účastnil se založení Matice české, byl členem Učené společnosti, jednatelem Národního muzea, prezidentem Sboru pro zřízení Národního divadla, z jeho iniciativy byl založen r. 1861 spolek Svatobor. R. 1848 se účastnil politického života jako vůdčí představitel liberální strany, byl předsedou Slovanského sjezdu, stavěl se však proti revolučním lidovým silám, stál na stanovisku zachování rakouské monarchie. Později byl představitelem staročeské konzervativní politiky.
K práci na Dějinách prozkoumal všechny archivy v Čechách a mnoho archivů cizích. Psal studie z oboru historie, jakož i z oboru řeči a literatury české, krasovědy a politiky a otiskl řadu edic starých historických památek.
Jeho literární pozůstalost (část je také v rukopisném oddělení knihovny Národního muzea a v Archivu Národního muzea) byla darována Národnímu muzeu jeho synem Janem Palackým.
Rozsáhlá korespondence F. Palackého z let 1819 - 1876 se týká styků s předními osobnostmi politického, literárního i kulturního světa, s Čechy, Němci i příslušníky slovanských národů, jakož i vědeckými institucemi a jsou v ní někdy přiloženy i koncepty Palackého odpovědí. Obsahem souvisí s veškerou jeho činností. Je tu i velká korespondence rodinná (s otcem a bratry). Z Palackého korespondence vydal V. J. Nováček v třísvazkovém vydání Korespondence a zápisky F. Palackého (1896 - 1911) korespondenci pouze do r. 1826. Část ostatní korespondence byla uveřejňována v časopisech.
Pokud jde o rukopisy, i ony se vztahují k rozsáhlé činnosti Palackého především na poli historie, politiky, (zejména v letech 1848 - 1849 a r. 1867), estetiky a literatury. Rukopisy týkající se jeho Dějin národu českého jsou uloženy v rukopisném oddělení knihovny Národního muzea v Praze.
Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1967 (31 kartón). Fond je uložen pod přírůstkovými čísly v rozmezí 82/1881 - 114/88. Zahrnuje období 1812 - 1876 a ohlasy až do 1. pol. 20. století.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace