Literární archiv Památníku národního písemnictví - Páta Josef 2. část

Vyhledávání:
Josef Páta
(1886 - 1942)
2. část

Doplněk k  již zpracovanému 1. dílu osobního fondu Josefa Páty (zpracovala Dana Oulehová v  roce 1989, edice inventářů, č. 400) získal Literární archiv Památníku národního písemnictví v  roce 1985 (č. př. 9/85).
Obsahuje několik dokladů, korespondenci přijatou, odeslanou, rodinnou (dcera Josefa Páty Zorka Koníčková) a korespondenci cizí. Rozsáhlejší jsou vlastní rukopisy, rozdělené do několika oddílů – články, studie, pracovní materiály k  životopisným studiím aj. Cenné jsou také kartotéky týkající se slovanských autorů a jejich děl, bulharského písemnictví atd. Cizí rukopisy jsou většinou vzpomínkami autorů na J. Pátu. V  oddíle tisků a výstřižků je množství vlastních textů, především studie se vztahem k  lužickosrbskému a bulharskému písemnictví a literatuře, glosy, fejetony a články. Oddíl fotografií obsahuje kromě vlastních portrétů také abecedně seřazené portréty bulharských, jugoslávských, lužickosrbských a ruských osobností, z  nichž někteří byli přátelé J. Páty. Zajímavé jsou i místopisné snímky, zejména z  Lužice.
Doplněk osobního fondu Josefa Páty zahrnuje období 1886 - 1993 a po připojení k  1.  dílu je celý fond uložen v 17 archivních kartónech.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace