Literární archiv Památníku národního písemnictví - Pavel Ladislav

Vyhledávání:
LADISLAV PAVEL
(1864 - 1928)

Narodil se roku 1864, zemřel roku 1928.
Redaktor, funkcionář sociálně demokratické strany.
Od mládí působil v sociálně demokratickém hnutí, bydlel v Praze na Žižkově, byl redaktorem Práva lidu a také jeho expedientem. Redigoval i Mlynářské listy. Manželka se jmenovala Marie Pavlová. Podrobnější životopisné údaje se nepodařilo zjistit.
Osobní fond Ladislava Pavla obsahuje korespondenci přijatou (August Bebel, Gustav Habrman, Josef Krapka-Náchodský, Antonín Němec, Augustin Radimský, František Soukup, Bohumír Šmeral aj.), korespondenci rodinnou (přijatá korespondence manželky Marie) a korespondenci cizí. Většina korespondence se týká spolku Dělnická Akademie, který vznikl v roce 1896. Cílem bylo zvýšení kulturní úrovně dělnictva, výchova funkcionářů a agitátorů pro dělnické spolky, pořádání výchovných přednášek, účetnických, těsnopisných a řečnických kurzů a vyučování němčiny pro začátečníky i pokročilé. Spolek podporoval také tzv. pojízdné knihovny s vybranými svazky knih apod.
Poslední částí fondu jsou rukopisy cizí (Antonín Macek, Marie Majerová, Ladislav Zápotocký apod.). Jde především o články, glosy a úvahy, které se týkají dělnického hnutí, činnosti Dělnické Akademie a jejího připravovaného Almanachu.
Fond získal Literární archiv Památníku národního písemnictví delimitací z archivu Národního muzea (č. př. 380/49), je uložen ve 2 archivních kartonech a zahrnuje období 1897 - 1913.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace