Literární archiv Památníku národního písemnictví - Piskáček Adolf

Vyhledávání:
Adolf Piskáček
(1873-1919)

Narodil se 8. 11. 1873 v Praze, zemřel 7. 6. 1919 v Praze.
Pocházel z měšťanské rodiny, jeho otec byl pokrývačem. Rudolf Piskáček, Adolfův bratr, je autorem známých operet Slovácká princezna, Perly panny Serafinky aj. Adolf Piskáček se po celý život věnoval hudbě. Byl žákem Karla Steckera a Antonína Dvořáka.
Po studiích na gymnáziu v Praze absolvoval pražskou konzervatoř (v letech 1891 - 1895 varhany, v letech 1897 - 1898 skladbu). V roce 1899 se stal dirigentem akademického orchestru, v letech 1903 - 1911 byl sbormistrem Hlaholu a učitelem na Pivodově pěvecké škole, v období od roku 1907 do 1919 působil ve vinohradské opeře a operetě. V Praze také 7. června roku 1919 náhle zemřel.
Svou první operu Divá Bára, jednoaktovku podle povídky Boženy Němcové, složil v roce 1899. Následovala celovečerní tříaktová opera Ughlu na text Františka Dahna. V roce 1919 vzniklo Piskáčkovo oratorium Sv. Vojtěch na text Jaroslava Vrchlického, dále balady Krásná Marja, Dušičky a Bernard Žár (na slova Petra Bezruče). Kromě toho je autorem řady drobných sborových písní (mešních a světských) a skladeb pro klavír a smyčce.
Adolf Piskáček působil jako hudební referent v mnoha časopisech, např. v Radikálních listech, Venkovu, Ženských listech a v deníku Praha. Knižně publikoval rozbor Smetanovy Mé vlasti a životopis J. L. Zvonaře.
Fragment osobního fondu Adolfa Piskáčka obsahuje především rukopisy Piskáčkových oper a operetních libret, z nichž nejcennější jsou dvě verze nikdy neuváděné [?] baletní pantomimy Čarovný květ a opery Král a sedlák. Dále zahrnuje rukopisnou verzi pedagogického spisu Škola sborového zpěvu a několik jednotlivin.
Fragment literární pozůstalosti je uložen v literárním archivu Památníku národního písemnictví v jednom archivním kartónu pod přírůstkovými čísly 382/35, 96/43, 104/69, 19/76 a 55/92. Zahrnuje období 1909 – 1940.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace