Literární archiv Památníku národního písemnictví - Pohorecká Žofie

Vyhledávání:
Žofie Pohorecká
(1877-1963)


Žofie Pohorecká, roz. Šebková narodila se r. 1877 v  Praze. Věnovala se záhy překladatelské činnosti, kterou jí umožnila rozsáhlá znalost cizích jazyků, hlavně ruštiny, angličtiny a němčiny. Po provdání za MUDr. Karla Pohoreckého r. 1899 pokračovala ve své literární práci, kterou rozšířila o vlastní činnost osvětovou v  Kouřimi, kde byl její manžel lékařem. Žofie Pohorecká, jako překladatelka, má význam především v období konce minulého a počátku tohoto století, kdy překládala u nás málo známá díla básnická, dramatická, beletristická a nauková z  literatury anglické, ruské, německé a částečně polské. Pohorecká po  revoluci opustila Kouřim, bydlela v  pohraničí a v  Praze, kde též zemřela r.  1963.
Její rozsáhlá literární pozůstalost připadla po její smrti literárnímu archivu Památníku národního písemnictví. Rukopisy překladů se nezachovaly všechny. Mnohé z  nich jsou fragmenty, část fragmentů je nezjištěná. Téměř úplná však je korespondence s  přáteli a spisovateli, i když svým významem nanejvýš prokresluje dobu, v  níž Pohorecká žila. Zajímavé jsou dopisy s  J. Kvapilem, několik listů Anny Pammrové, dopisy různých emigrantských ruských spisovatelů, které Pohorecká překládala. České přetlumočení Ljackého Historického přehledu ruské literatury je prvním překladem u nás díla tak obsáhlého o ruské literatuře. Avšak dopisy nejdůležitějších autorů, s  nimiž se Pohorecká stýkala, jsou zachovány jen v  opisech. Tak korespondenci s  F. X. Šaldou, Merežkovským, Przybyszewskim aj., Pohorecká prodala neznámo komu. Hodnota těchto opisů je relativní, vzhledem k  nemožnosti srovnat je s  originály.
Pozůstalost je uložena pod různými přírůstkovými čísly v  rozmezí 34/59 - 54/94. Tento soupis zachycuje stav fondu k  roku 1965 (36  kartónů). Obsahuje osobní doklady, korespondenci, rukopisy, seznamy překladů a vlastních přednášek, novinové výstřižky, fotografie a mnoho nezjištěného fragmentárního materiálu. Je tu též korespondence MUDr.  Karla Pohoreckého, osvětového a politického pracovníka v  Kouřimi. Fond zahrnuje období 1892 - 1963.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace