Literární archiv Památníku národního písemnictví - Pokorná-Purkyňová Růžena

Vyhledávání:
Růžena Pokorná-Purkyňová
(1864-1951)


Narodila se 2. března 1864 v Praze, zemřela 14. března 1951 rovněž v Praze.
Růžena Pokorná-Purkyňová, dcera malíře Karla Purkyně, vnučka Jana Evangelisty Purkyně, byla malířka a spisovatelka. V roce 1882 se provdala za básníka Rudolfa Pokorného, který zemřel v roce 1887 jako okresní tajemník v Libochovicích. Po celý život shromažďovala a opatrovala památky na své předky a z této činnosti vyplývala její veřejná kulturní práce. Spolupracovala zejména s Uměleckou besedou, jejíž byla čestnou členkou, a se spolkem výtvarných umělců Mánes. Podílela se na přípravách několika výstav z děl svého otce a hlavně na oslavách 100. a 150. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně (1887 a 1937 v      Praze a v      Libochovicích) a na odhalení jeho pamětní desky v Libochovicích v roce 1934.
Do Národní politiky, Lidových novin, Literárních rozhledů, Rozprav Aventina a jiných časopisů přispívala fejetony a obsáhlými vzpomínkovými články; v posledních letech života se pak soustředila na uspořádání rodové kroniky, která vyšla v roce 1944 pod titulem Život tří generací.
Pozůstalost Růženy Pokorné-Purkyňové, která byla vytříděna z fondu Purkyňovy komise, obsahuje korespondenci týkající se zejména studia života a díla Jana Evangelisty Purkyně (J. Psotníčková, O. V. Hykeš, F. K. Studnička) a příprav jeho oslav. V rukopisech je několik vzpomínkových článků a množství přípravných materiálů k chystané knize.
Další její korespondence a rukopisy jsou obsaženy ve fondu Rudolfa Pokorného.
Pozůstalost Růženy Pokorné-Purkyňové je uložena ve dvou archivních kartónech pod      přírůstkovými čísly v      rozmezí 4/21 – 41/69. Zahrnuje období 1881 – 1951.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace