Literární archiv Památníku národního písemnictví - Pokorný František

Vyhledávání:
František Pokorný
(1850-1904)


Narodil se v roce 1850, zemřel 26. 3. 1904 v Hořicích.
Po obecné škole studoval na gymnáziu v Hradci Králové (maturoval v roce 1869) a právnické fakultě pražské univerzity, kterou pro existenční potíže nedokončil. Absolvoval účetnictví na Skřivanově obchodním ústavu v Praze, roku 1873 získal místo u Občanské záložny v Hořicích. Zde pracoval až do smrti.
V Hořicích dále externě vyučoval na odborné škole, byl jednatelem Ústřední Matice školské, Čtenářské, Živnostenské a Měšťanské besedy, pokladníkem Komitétu pro opravu a vydržování vojenských pomníků na bojišti královéhradeckém, redaktorem Oběžníku a Věstníku okresu hořického.
Největší láskou mu byla vlastivědná práce, zejména archeologická, národopisná a historická. Spoluzaložil muzejní spolek a působil do smrti jako kustod jeho sbírek. Hlavní prací, na kterou se celoživotně připravoval a kterou nedokončil, měl být Dějepis města Hořic. Přípravné práce užíval při četných přednáškách s historickými tématy a při příspěvcích do Archeologických památek, Lýry, Sborníku okresu hořického aj. (Podrobně o životě F. Pokorného viz např. Zwiefelhofer E.: Za kustodem Františkem Pokorným. In: XL let Archeologického a muzejního spolku v Hořicích. Hořice 1927, s. 12 - 14.).
Archiválie z osobního fondu F. Pokorného využijí badatelé se zájmem o historii a vlastivědu Hořic v Podkrkonoší a přilehlého regionu. Mimo to obsahuje vzácné kusy cizí korespondence (J. Durdík, K. J. Erben, F. Sláma).
Fragment osobního fondu Františka Pokorného získal Archiv Národního muzea pod přírůstkovými čísly 374/35, 481/35 a 96/43 (poslední nese shodou jména a příjmení do fondu vložený cizí rukopis). Fotografie získané pod přírůstkovými čísly 374/35, 481/35, 8/39 byly od fondu odděleny a uloženy ve fotoarchivu. Další část osobního fondu je uložena v Městském muzeu Hořice. V literárním archivu Památníku národního písemnictví je fond uložen v jednom kartónu. Zahrnuje období 1815 – 1909, 1994.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace