Literární archiv Památníku národního písemnictví - Pokorný-Pikulík Josef

Vyhledávání:
Josef Pokorný-Pikulík
(1842-1933)


Narodil se 15. března 1842 v Kutné Hoře. Zemřel roku 1933 ve věku 91 let v Kutné Hoře.
Josef Pokorný-Pikulík vyučil se řemeslu ševcovskému jako jeho otec. Již jako školák osobně poznal Karla Havlíčka a Josefa Kajetána Tyla a jiné vynikající muže své doby, kteří pak ovlivnili jeho práce literární. Začal psát poezii i prózu, jimiž brzo na sebe upozornil tehdejší přední české spisovatele. Jeho prvotiny byly tištěny v Sabinově Osvětě, později v    Lumíru, ve Květech i jinde. V té době ho již oceňoval Vítězslav Hálek, který nazval veršovce z Kutné Hory nejnadanějším básnickým samoukem, cenil si jej také J. V. Sládek, Neruda, Čech i    Vrchlický, jenž ho navštívil v Kutné Hoře a napsal o své návštěvě oslavnou báseň na Pokorného-Pikulíka. Tehdy už byl všeobecně nazýván „českým Hansem Sachsem“.
Literární činnost Pokorného-Pikulíka má ráz obrozenecký, především jeho satira, která je ovlivněna satirou Havlíčkovou. Je zaměřena proti Rakousku a církvi (např. Veselá historie o křižácké výpravě do Čech). Za ni byl také několikrát zatčen, pokutován a persekvován. V    Kutné Hoře byl činný ve všech národních spolcích, stál u kolébky kutnohorského Sokola, který byl jednou z prvních sokolských jednot u nás, pěveckého vlasteneckého spolku Tyl apod. Pokorný-Pikulík neprovozoval stále své řemeslo, stal se úředníkem advokátní kanceláře, pak funkcionářem různých korporací.
Pozůstalost Josefa Pokorného-Pikulíka obsahuje poměrně málo osobní korespondence, kromě gratulací různých veřejných institucí, především kutnohorských k jeho 90.    narozeninám. Zato jsou zde téměř všechny jeho význačnější básně, satirické i humoristické v rukopisech nebo ve výstřižcích časopiseckých (přispíval téměř do dvaceti časopisů). Pozůstalost byla získána zčásti koupí a je uložena ve 3 archivních kartónech pod    přírůstkovými čísly v    rozmezí 136/36 – 21/74. Zahrnuje období 1845 – 1932.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace