Literární archiv Památníku národního písemnictví - Portman Josef

Vyhledávání:
Josef Portman
(1893-1968)


Narodil se 25. srpna 1893 v Litomyšli, zemřel 6. ledna 1968 rovněž v Litomyšli.
Po studiích na gymnáziu a doplňovacích zkouškách na učitelském ústavu v Hradci Králové působil v Litomyšli nejdříve jako učitel, později byl městským důchodním a ředitelem okresní knihovny.
Za gymnaziálních studií se prohloubil jeho zájem o knihy, který zdědil po svém otci typografovi. Tehdy ho zaujala tvorba symbolistů, zejména Otakara Březiny. Když se později seznámil s tisky Josefa Váchala, rozhodl se oba zájmy spojit.
V roce 1920 zahájily Březinovy Tajemné dálky Portmanovu tiskařskou a vydavatelskou činnost. Během několika desítek let vytiskl pak sám na ručním lisu - a často také po jednotlivých literách podle pravítka - více než 300 titulů. V  několika exemplářích, někdy jen v  jediném, tak vznikaly unikátní bibliofilské tisky.
Autory i jednotlivá díla si Portman vybíral tak, aby byla blízká jeho myšlení a cítění. Měl zálibu především v mystice a symbolismu, proto jsou mezi jeho tisky hojně zastoupena díla O. Březiny, J. Durycha, J. Karáska ze Lvovic, M. Martena. Najdeme tu ovšem také P.  Bezruče, J. Vrchlického, V. Nezvala, J. Seiferta, L. Stehlíka, V. Závadu. Ze světových literatur tiskl díla literatury francouzské (P. Valéry, P. Claudel, Ch. Baudelaire), německé (Goethe), anglické (Shakespeare, Poe) i antické (Homér). V roce 1935 uspořádal a vytiskl sborník In memoriam Zdenka Braunerová.
Cílem Portmanovy práce byl tisk po všech stránkách dokonalý a vyvážený. Text, papír, písmo i výtvarný doprovod a formát měly tvořit harmonický celek. Proto Portman spolupracoval s mnoha výtvarnými umělci. Téměř polovinu všech tisků (136) vyzdobil svou grafikou Jan Konůpek, Josef Váchal doprovodil dřevoryty několik tisků Březinových, Zdenka Braunerová ilustrovala práce Martenovy, Milada Marešová je autorkou mnoha miniatur, Karel Svolinský zdobil zejména tisky velkých formátů. Dalšími spolu pracovníky byli F. Kobliha, J.  Trnka, C. Bouda, J. Čapek, V. Špála. Čtrnáct tisků vyzdobil také Albert Schamoni.
Bibliofilskou činnost J. Portmana doplňoval zájem o výtvarné umění. Výsledkem tohoto zájmu byla zejména rozsáhlá sbírka Váchalovy tvorby.
V roce 1962 věnoval Portman své literární a umělecké sbírky Karáskově galerii.
Písemnou pozůstalost Josefa Portmana tvoří rozsáhlá korespondence, která dokumentuje jeho bohatou bibliofilskou činnost. Dává nahlédnout do vzniku některých unikátních tisků a objasňuje i osobní vztahy Portmana k mnoha literátům výtvarníkům i dalším osobnostem, zvláště z okruhu Staré Říše. Doplňuje ji několik rukopisů - příspěvků do  sborníku In memoriam Zdenka Braunerová.
Pozůstalost Josefa Portmana je uložena v osmi archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 112/84. Zahrnuje období 1913 – 1963.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace