Literární archiv Památníku národního písemnictví - Presl Jan Svatopluk

Vyhledávání:
Jan Svatopluk Presl
(1791-1849)


Narodil se 4. září 1791 v Praze, zemřel 6. dubna 1849 tamtéž.
Studoval na piaristickém gymnáziu, od roku 1805 na pražské univerzitě, kde se věnoval medicíně a zvláště přírodním vědám. Studia ukončil v roce 1816. Už od roku 1815 působil na univerzitě jako asistent při katedře zoologie a mineralogie, od roku 1820 zde získal stálé místo a působil následujících osmadvacet let.
Patřil k okruhu českých vlastenců shromážděných okolo Josefa Jungmanna. Spolu s Jungmannem a Palackým pracoval na vydávání encyklopedického slovníku. Podílel se na založení Matice české, také na vzniku prvního českého vědeckého časopisu Krok. Mimo jiné spolupracoval se svým bratrem Karlem Bořivojem Preslem a Bedřichem Všemírem hrabětem z Berchtoldu.
Jan Svatopluk Presl je tvůrcem českého názvosloví v řadě oborů (botanika, zoologie, mineralogie). Překládal do českého jazyka práce z oboru geologie a technologie. Mezi jeho nejvýznamnější původní práce patří např. Rostlinář, Všeobecný rostlinopis, Květena česká, Hlaťopis.
V roce 1848 byl jmenován řádným členem císařské akademie ve Vídni. V témže roce vstoupil do politiky (stal se členem Svatováclavského sboru, účastnil se Slovanského sjezdu).
Fragment písemné pozůstalosti Jana Svatopluka Presla tvoří zejména tisky, které se týkají osobnosti J. S. Presla, 1 výstisk z cyklu O přirozenosti rostlin aneb Rostlinář s obrazovou přílohou. Mezi rukopisy se nachází překlad části díla Všeobecný rostlinopis do němčiny. V pozůstalosti najdeme i autograf J. S. Presla.
Fragment písemné pozůstalosti J. S. Presla je uložen v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 87/54 a zahrnuje období 1835 - 1938.

(Většina Preslovy korespondence a literární pozůstalosti byla zničena krátce po jeho smrti).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace