Literární archiv Památníku národního písemnictví - Rais Antonín 1.část

Vyhledávání:
Antonín Rais
(1861-1920)
1. část

Narodil se 5. srpna 1861 v Bělohradě, zemřel 8. prosince 1920 v Mnichově Hradišti.
Stejně jako jeho starší bratr Karel V. Rais i mladší bratr Jindřich Rais vystudoval nižší reálku (v Jičíně a v Hradci Králové) a učitelský ústav v Jičíně, na němž maturoval v roce 1880. Zkoušky způsobilosti pro obecné školy složil roku 1882 v Praze, pro měšťanské školy (aprobace přírodní vědy a matematika) v roce 1890 v Jičíně.
Jako učitel působil v letech 1880 -1881 v Jeřicích, v letech 1881 - 1884 v Bělohradě, v letech 1884 -1891 v Železnici. Zde se oženil s Marií Tužínskou (1865 - 1942) a narodila se jim dcera Milada. Ze Železnice byl přeložen do Sobotky, kde učil od r. 1891 na nově zřízené měšťanské škole a od r. 1894 byl jejím ředitelem. Posledním jeho působištěm bylo Mnichovo Hradiště, kde byl v letech 1900 - 1920 okresním školním inspektorem.
V jeho rodině žil po smrti své ženy v r. 1887 Raisův otec Václav Rais, takže Železnici i Sobotku navštěvovali až do jeho smrti v r. 1899 i Karel a Jindřich se svými rodinami.
Dcera Antonína Raise Milada (1888 - 1919) se v roce 1910 provdala za berního úředníka Bohumila Helcla. V roce 1914 se jim narodil syn Antonín Helcl. Po předčasné smrti Milady Helclové i jejího otce se rodina přestěhovala do Jičína.
Písemnou pozůstalost Antonína Raise tvoří hlavně rodinná korespondence s bratrem Karlem a členy jeho rodiny. Svědčí o hlubokých citových vztazích všech příslušníků rodu. Najdeme v ní i zajímavé charakteristiky soudobých školních poměrů v působištích obou bratří, poměrů kulturních i údaje o některých významných osobnostech z okruhu jejich přátel  (Alois Jirásek, Josef Thomayer, Josef Aleš-Lyžec atd.). Cenná je korespondence z období 1. světové války a doby krátce po ní, kdy Antonín Rais podporoval potravinami rodinu Karla V. Raise.
Korespondence je doplněna několika osobními i rodinnými doklady, tisky a fotografiemi. Z rukopisů Antonína Raise se zachoval jediný článek o květeně Jičínska.
Dopisy adresované Karlu V. Raisovi vrátila po jeho smrti jeho dcera Marie Míšková-Raisová rodině Helclově. Zde byly pečlivě opatrovány až do roku 1978, kdy je spolu s písemnostmi Antonína Raise předal jeho vnuk Antonín Helcl literárnímu archivu Památníku národního písemnictví (přírůstková čísla 115/78, 8/79, 40/79 a 91/81). Tento soupis zachycuje 1. část pozůstalosti (přírůstky do roku 1979), která byla zpracována souborně pod přírůstkovým číslem 40/79. Celá pozůstalost je uložena ve dvou archivních kartónech. Zahrnuje období 1847 - 1935.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace