Literární archiv Památníku národního písemnictví - Rais Karel Václav 2. část

Vyhledávání:

Karel Václav Rais
(1859-1926)
2. část

Vydání 2. dílu soupisu literární pozůstalosti spisovatele Karla V. Raise (1859 - 1926) si vynutila skutečnost, že v roce 1981 získal literární archiv Památníku národního písemnictví od Raisovy rodiny zbývající část jeho písemností (č. př. 91/81). Jednalo se hlavně o cennou rodinnou korespondenci Karla V. Raise a jeho bratří Antonína a Jindřicha s rodiči, o vzájemnou korespondenci všech tří bratří a jejich rodin a o korespondenci Karla V. Raise s jeho ženou Marií, rozenou Hroznou. Tato korespondence zachovaná od konce 70. let 19. století podává velmi zajímavý obraz poměrů mladých venkovských učitelů té doby (všichni tři bratři i Marie Hrozná byli učitelé). Bohužel část této korespondence (zvláště mezi Karlem V. Raisem a jeho ženou) je poškozena proškrtáním a vystříháním části textu. Lze předpokládat i zničení části korespondence. Tyto zásahy provedla pravděpodobně dcera spisovatelova M. Míšková-Raisová.
Podstatnou částí tohoto přírůstku Raisovy pozůstalosti jsou rukopisy veršů i prózy. Jsou tak zachovány rukopisy všech jeho hlavních děl a převážné části veršů, povídek i publicistiky, často v několika pracovních verzích a v 1 - 2 čistopisech.
Přírůstek obsahuje i několik dokladů osobních a rodinných, několik dalších dopisů a tisků.
Zároveň s tímto podstatným přírůstkem Raisovy literární pozůstalosti je zde obsažen i popis několika drobných přírůstků z let 1969 - 1980; podchyceno je i několik kusů korespondence původně nezjištěných pisatelů, jejichž jména se podařilo určit.
Literární pozůstalost Karla V. Raise je nyní uložena pod přírůstkovými čísly v rozmezí 77/69 – 86/94. Tento soupis navazuje na soupis z roku 1976 (evidující 74 archivních kartónů). Zachycuje (kromě několika jednotlivin) dodatky k fondu v rozsahu 12 kartónů. Fond zahrnuje období 1843 – 1951.
K tomuto soupisu je připojen i popis přírůstku rodinné korespondence Antonína Raise a jeho rukopisů, které byly připojeny k jeho písemné pozůstalosti.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace