Literární archiv Památníku národního písemnictví - Rejman Rudolf

Vyhledávání:
RUDOLF REJMAN
(1889 - 1970)

Narodil se 17. 4. 1889 v Jičíně, zemřel v červenci 1970 v Praze. Knihkupec a nakladatel.
Mládí prožil v Jičíně, kde se také vyučil v Paškově závodě knihkupcem. S manželkou Annou měli syna Rudolfa (*1914), který později působil jako archivář, vedoucí Státního ústředního archivu a archivní expert v Tanzánii.
Jako knihkupec a nakladatel působil v Praze v ulici Karoliny Světlé, zprvu ve spolupráci s Václavem Vortelem. Vydal několik knížek veršů mladých autorů (Joža Zindr, Jan Týml) i básně přeložené (Anna Achmatovová), ale především se soustředil na vydávání časopisů a sborníků (Devětsil, Tvorba, Var) a praktických pomůcek (Lidový sekretář).
Po roce 1945 působil krátce jako vedoucí sekretariátu sociálně demokratické strany, poslanec zemského národního výboru a pracovník Ústředí svazu obchodu. Po roce1948 vedl mj. politické školení knihkupců. Napsal i několik vzpomínkových prací, v nichž dokumentoval svou nakladatelskou činnost. Za svou celoživotní práci byl vyznamenán Řádem práce.
Osobní fond v rozsahu 17 archivních kartónů je uložen ve Státním ústředním archivu v Praze. Literární archiv Památníku národního písemnictví získal v letech 1982 a 1996 malou část Rejmanových písemností (č. př. 259/82 a 63/96), které dokumentují hlavně jeho finanční situaci při podnikání a ohlas na jeho činnost jako vedoucího knihkupeckého školení.
Fragment osobního fondu Rudolfa Rejmana je uložen v jednom archivním kartónu a zahrnuje období 1921 - 1966.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace