Literární archiv Památníku národního písemnictví - Resler Kamill

Vyhledávání:
Kamill Resler
(1893-1961)

Narodil se 23. 12. 1893 a zemřel 11. 7. 1961 v Praze. Právník, spisovatel, literární historik, publicista, vydavatel krásných tisků, sběratel bibliofilií, redaktor bibliofilských publikací a časopisů (např. Okénko do dílny umělcovy). Vydal mj. Buřiči a Stříbrný vítr - křižovatky díla Fráni Šrámka; Jan Konůpek - grafika pro Jana Žižku; uspořádal výbor básní K  poctě zbraň praporu.
Ve své advokátní praxi býval často obhájcem spisovatelů a umělců; některé (např. S.  K.  Neumanna) provázel dlouhá léta v jejich sporech s nakladateli a soukromníky až k  pozůstalostnímu řízení a k zastupování dědiců autorských práv, jiné obhajoval v jejich osudových životních přích (Arno Dvořák). Ex offo byl také obhájcem K. H. Franka a  R.  Bienerta (v  pozůstalosti je zachována Kroupova reportáž o posledních hodinách života K.  H. Franka i Reslerova obhajovací řeč).
Reslerova pozůstalost je zpracována a řazena netypickým způsobem, a to proto, aby zůstaly zachovány logické celky, které vznikly zejména Reslerovou advokátskou praxí. Podstatná část pozůstalosti totiž obsahuje materiály Reslerovy advokátní kanceláře. Proto také je tato část pozůstalosti vyčleněna a zpracována v samostatném oddílu s názvem Právnická agenda. Ale ani Reslerova osobní korespondence (pokud ji lze osobní nazvat, většinou se totiž netýká osobních záležitostí) není řazena obvyklým způsobem. I zde jsme chtěli zachovat celky, které sestavil sám Resler a na které lze většinou nazírat jako na uzavřené případy. I tyto celky jsou vyčleněny z běžné korespondence a soustředěny do oddílu nazvaného Vydavatelská agenda.
Ve složkách obsahujících právnické případy advokátní kanceláře (viz Právnická agenda) jsou listiny řazeny chronologicky, střídají se tu originály dopisů došlých, kopie odeslaných, soudní výroky, protokoly o výslechu svědků, poznámky a koncepty právních zástupců, v přílohách jsou mnohde zachovány novinové články o soudních případech, nebo ty, které k soudní při daly podnět. Většina případů je ukončena soudním výrokem, takže badatel má po nahlédnutí do jedné složky ucelený přehled jak o listinném materiálu, tak o celém případu. Obdobně je tomu u pří, které proběhly mimo soudní síň.
Třídění pozůstalosti, jak je zde předkládáme, má i své stinné stránky. Ze samotného soupisu nelze například soudit na bohatost písemných styků Kamilla Reslera s tou kterou osobností kulturního či politického života, neboť valná část korespondence přijaté i odeslané (odeslaná dokonce vždy jen v  kopiích) je skryta v jednotlivých soudních nebo vydavatelských případech. Na  jména odesilatelů (nikoliv na počet dopisů) je však vždy poukázáno, a to v  soupisu u každého jednotlivého případu, v katalogu literárního archivu pak v odkazových lístcích.
Do oddílu soupisu pozůstalosti K. Reslera, nadepsaného Vydavatelská agenda, jsou včleněny nejen složky týkající se přímo vydavatelské činnosti K. Reslera, ale i drobné pře o  kulturní hodnoty, které nenabyly soudního charakteru. Tyto pře většinou nevyřizovala Reslerova advokátní kancelář, ale sám JUDr Resler jako své vlastní osobní spory nebo spory svých přátel a sám je také urovnával.
Ostatní části pozůstalosti jsou tříděny a zpracovány podle běžných archivních zvyklostí. Pozůstalost Kamilla Reslera je uložena pod přírůstkovými čísly v  rozmezí 56/61 - 11/90. Tento soupis zachycuje stav fondu k  roku 1974 (24 archivních kartónů). Zahrnuje období 1926 - 1959.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace