Literární archiv Památníku národního písemnictví - Rieger Jiří

Vyhledávání:
JIŘÍ RIEGER
(1919)

Narodil se roku 1919, zemřel 10. 3. 2000 v Mělníku.
Středoškolský profesor, historik a jazykovědec.
Působil jako středoškolský profesor na Střední průmyslové škole stavební v Mělníku. Historii vystudoval dálkově na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Další životní data se nepodařilo zjistit.
Od konce šedesátých let se zabýval studiem starých českých literárních památek, rukopisu Královédvorského a Zelenohorského a snažil se rozluštit etruské písmo. Zvláště se věnoval kryptogramům a anagramům. Navázal styk s předními vědci (Z. Fiala, J. Hrabák, J. Kolár, D. Šlosar, P. Vašák aj.) a snažil se, aby mu potvrdili jeho teorie.
Své stati uveřejňoval od roku 1968 v různých časopisech. Někde mu vyšly jen jeden či dva příspěvky (Kostnické jiskry, Listy filologické, Listy starohradské kroniky, newyorské Proměny), jiné zásoboval svými články více (Hlas pravoslaví, Liběchovský zpravodaj, Odborné práce Střední průmyslové školy stavební Mělník, Odkaz sv. Cyrila a Metoda, Pravoslavný kalendář, Theologická revue Církve československé husitské, Zprávy Vlastivědného kroužku ve Dvoře Králové nad Labem).
Osobní fond Jiřího Riegra tvoří kromě fragmentu jeho korespondence (často vevázané do svazků jeho rukopisů) převážně jeho obsáhlé i kratší rukopisy, většinou spojené do tematických celků. Týkají se staročeských literárních památek i studia etruského jazyka. Některé jsou uloženy i v tištěné podobě. Literární archiv Památníku národního písemnictví je získal od autora v letech 1985 - 1996 (č.př. 67/85, 78/87, 9/89, 72/89, 87/89, 15/90, 84/90 a 41/96).
Fond zpracovali studenti Jihočeské univerzity České Budějovice Ivan Malý, Filip Putschögla, Zdeněk Slovák pod č. př. 15/90. Je uložen v 8 archivních kartónech a zahrnuje období 1969 - 1993.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace