Literární archiv Památníku národního písemnictví - Rudolphi Karl Asmund

Vyhledávání:
Karl Asmund Rudolphi
(1771-1832)

Narodil se 14. července 1771 ve Stockholmu, zemřel 29. listopadu 1832 v Berlíně.
Otec byl učitelem. Po jeho smrti v roce 1778 se Rudolphi nejprve učil knihkupcem v   Lipsku. Potom studoval gymnázium ve Stralsundu a v letech 1790 - 1794 absolvoval filozofickou a lékařskou fakultu univerzity v Greifswaldu. V roce 1793 získal doktorát filozofie a stal se soukromým docentem filozofické a v roce 1796 lékařské fakulty téže univerzity. Roku 1808 zde byl jmenován profesorem.
Po dvou letech odešel jako profesor anatomie, zoologie a fyziologie na univerzitu do   Berlína, kde působil až do konce života. Byl rovněž profesorem lékařsko-chirurgické vojenské akademie, královským tajným zdravotním radou (od r. 1814), ředitelem anatomického muzea a členem akademie věd v Berlině, Stockholmu, Petrohradě a Neapoli.
Podnikal rozsáhlé vědecké cesty po celé Evropě. Z jeho díla mají největší význam spisy Entozoorum sive vermium intestinalium historia naturalis a Grundriss der Physiologie. Psal i   četné další botanické, zoologické, fyziologické a anatomické články a studie.
Vedle vědecké činnosti proslul ve své době jako sběratel medailí.
Byl vyznamenán titulem rytíře pruského Řádu červeného orla III. třídy a švédským Řádem severní hvězdy.
K. A. Rudolphi měl dvě dcery - Terezu (provdaná Schubertová) a Julii (manželka Jana Evangelisty Purkyně) a syna Karla Eduarda, který působil jako lékař (zemřel 1841).
Písemnou pozůstalost Karla Asmunda Rudolphiho tvoří převážně korespondence s   mnoha lékaři a přírodovědci (např. Karl Ernst Baer, Jöns Jakob Berzelius, Johann Friedrich Blumenbach, Christoph Wilhelm Hufeland, Karl Wilhelm Humboldt, Friedrich Sigismund Leuckart, Johann Müller, Lorenz Oken), zlomek rodinné korespondence, zvláště syna Karla Eduarda (zahrnuje mj. také dopis J. E. Purkyně), připojena je i malá sbírka korespondence významných osobností 18. století (např. Johann Albrecht Euler). Rukopisy vlastní ani cizí nejsou příliš významné, nejzávažnější jsou fotokopie tří nekrologů K. A. Rudolphiho.
Písemná pozůstalost Karla Asmunda Rudolphiha je uložena v sedmi archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 17/12. Zahrnuje období 1754 – 1842.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace