Literární archiv Památníku národního písemnictví - Rybička Antonín

Vyhledávání:
ANTONÍN RYBIČKA
(1812 - 1899)

Narodil se 30. října 1812 ve Skutči u Chrudimi, zemřel 24. ledna 1899 ve Vídni. Právník, spisovatel, překladatel, kulturní historik, heraldik, genealog, sběratel, zakladatel české kampanologie.
Po studiích na gymnáziu v   Litomyšli a na právnické fakultě v   Praze pracoval jako právník u chrudimského magistrátu. Roku 1848 byl povolán do vídeňské dvorské kanceláře, kde působil jako zapisovatel a tlumočník. Roku 1849 se stal členem komise pro sestavení slovanské právně-politické terminologie, v   letech 1849 - 1851 byl redaktorem českého vydání říšského zákoníku. Od roku 1851 působil v   soudnictví, zprvu u Nejvyššího kassačního soudu ve Vídni, od roku 1857 jako dvorský sekretář a později rada u Zemského vrchního soudu. Jeho badatelská činnost zprvu směřovala především k   dějinám rodného Chrudimska a k   právním dějinám. Od 60. let se stále více věnoval i českým kulturním dějinám 16. - 17. a 19. století. Významně se podílel i na Riegrově slovníku naučném; napsal do něj většinu literárních a kulturněhistorických hesel.
Rybičkova písemná pozůstalost se dochovala pouze torzovitě. Z   korespondence přijaté je ve fondu nejvíce zastoupena korespondence ze 70. a 80. let 19. století, dopisy z   mladších let a z   konce života nalezneme ve fondu spíše výjimečně. Nejrozsáhlejší celek představují dopisy přijaté od Rybičkova celoživotního přítele Moritze Lüssnera, které detailně zachycují kulturní ovzduší v   Čechách od 50. do 80. let (například přestavby chrudimských chrámů, vykopávky ve Stradonicích aj.). Pro poznání výuky češtiny ve vídeňské vojenské akademii mají velký význam dopisy Ferdinanda Čenského. Zřejmě největší kulturněhistorický význam má poměrně dobře dochovaná korespondence A. Rybičky s   Karlem Jaromírem Erbenem (její druhá část se dochovala v   Erbenově osobním fondu v   LA PNP).
Naprostá většina ve fondu uložených rukopisů vlastních vyšla v   době autorova života tiskem. Vedle několika studií a článků o osobnostech české literatury a výtvarného umění zaslouží pozornost Rybičkův překlad části dnes již zapomenutého cestopisu rakouské cestovatelky Idy Pfeifferové o Islandu. Poměrně v   úplnosti se dochovalo i několik Rybičkových kartoték. Pozůstalost doplňuje několik náhodně dochovaných tisků.
Fond získával literární archiv postupně od konce 80. let 19. století (kdy Rybička daroval Muzeu Erbenovu korespondenci) do roku 1907; několik drobnějších přírůstků pochází až ze 60. let 20. století. Celek byl zpracován pod přírůstkovým číslem 31/1907; po zpracování je uložen v 7 archivních kartónech. Časový rozsah fondu: 1846 - 1912.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace