Literární archiv Památníku národního písemnictví - Řepková Marie

Vyhledávání:
MARIE ŘEPKOVÁ
(1923 - 1990)

Narodila se 9. 8. 1923 v Praze, zemřela 7. 4. 1990 tamtéž.
Literární historička, pracovnice Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV.
Obecnou školu absolvovala v Praze na Žižkově a poté vystudovala reálné gymnázium v Praze Dejvicích (maturita 1942). V následujících třech letech pracovala jako úřednice v účtárně bývalého Zemského úřadu. V období let 1944 - 1945 byla na několik měsíců pracovně nasazena v továrně Always v Praze. 21. 2. 1945 se provdala a od letního semestru 1945 studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy estetiku a literární vědu. Titul PhDr. získala v roce 1951 za práci Česká historická próza před Jiráskem. V následujících několika letech zůstala ze zdravotních důvodů v domácnosti a také připravovala své první příspěvky pro časopis Česká literatura. V roce 1954 byla přijata jako odborná pracovnice do Ústavu pro českou literaturu a zařazena do oddělení literatury národního obrození, později literatury 19. století, kde působila až do důchodu (1978).
Předmětem literárněhistorického studia Marie Řepkové byla česká poezie a próza 19. století, celoživotním zájmem pak především dílo Karla Havlíčka Borovského. Kromě drobných studií byla hlavním výsledkem práce knižní monografie Satira Karla Havlíčka, ve které rozebrala podrobně jednotlivá beletristická i novinářská období spisovatele.
Metodu podrobné analýzy literárního díla použila i v monografii Vypravěčské umění Karolíny Světlé. V menší míře se zabývala autory českého obrození (V. Hanka, F. Palacký, F. J. Rubeš, A. V. Šmilovský) a představiteli realistické prózy (J. Š. Baar, A. Stašek, K. V. Rais).
Od roku 1954 přispívala do různých časopisů (Časopis Národního muzea, Česká literatura, Český jazyk a literatura, Věstník ČSAV) a sborníků (Kulturněpolitický kalendář (1963, 1965), Realismus a modernost (1965), Literární archiv (1974, s J. Víškovou).
Uspořádala, vydala a redigovala např.: F. J. Rubeš: Humoresky (1960); V. Beneš Třebízský: Pohádky (1971); K. H. Borovský: Básně (1976); K. J. Erben: Kytice balad (1982) apod. Účastnila se také týmových prací (Dějiny české literatury II (1966), Slovník českých spisovatelů (1964) aj. Používala pseudonym mř.
Byla spoluautorkou scénáře expozice Muzea Aloise Jiráska a Mikoláše Alše v pražském letohrádku Hvězda (1966, s R. Havlem a M. Otrubou).
Osobní fond Marie Řepkové obsahuje vlastní doklady, korespondenci vlastní přijatou (M. Červenka, J. Janáčková, P. Kneidl, A. Stich atd.) a odeslanou, rukopisy vlastní (rozsáhlá je zejména studie týkající se díla K. V. Raise v několika verzích, bibliografie vlastních prací, pracovní materiály). Oddíl tisků je zastoupen vlastními studiemi, které se vztahují ke K. Havlíčku Borovskému, a studiemi cizích autorů.
Fond získal literární archiv Památníku národního písemnictví v letech 1989 - 1993 (č. př. 77/89 a 35/93). Zpracován je pod přírůstkovým číslem 35/93, uložen ve 3 archivních kartonech a zahrnuje období 1962 - 1989.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace