Literární archiv Památníku národního písemnictví - Salomon z Friedbergu Emanuel

Vyhledávání:
EMANUEL SALOMON Z FRIEDBERGU
(1829 - 1908)


Narodil se 18. 1. 1829 v Praze, zemřel 10. 12. 1908 v Praze. Polní maršál rakouské armády, malíř, spisovatel.
Roku 1837 začal současně s akademickým gymnáziem v Praze navštěvovat také malířskou akademii za vedení Františka Kadlika a později krajinářskou školu Antonína Mánesa. Po absolvování gymnázia se podřídil přání otce, hospodářského rady, který nesouhlasil s jeho přáním věnovat se dále jen malířství, a  roku 1840 vstoupil do vojenské akademie v Novém Městě za Vídní. Roku 1847 jako poručík ukončil studia a byl zařazen do 28. pěšího pluku rakouské armády. Bojoval v Itálii pod Radeckým, vyznamenal se v bojích proti maďarským povstalcům roku 1848, zúčastnil se mnoha dalších vojenských tažení a poté začal pracovat ve Vídni v generálním štábu.
Roku 1860, po povýšení na majora, se oženil s Marií Rudolphovou, šlechtičnou z Frízů, se kterou měl sedm dětí; pouze čtyři z nich se dožily dospělého věku.
V roce 1866 se stal plukovníkem, o sedm let později generálmajorem, v roce 1878 byl povýšen na polního podmaršálka, roku 1883 odešel do výslužby.
Po celý svůj život ve volném čase maloval. Uspořádal řadu výstav v Čechách a Uhrách, mnoho let kreslil pro Vilímkovy Humoristické listy i řadu dalších časopisů. Pod pseudonymem Mírohorský psal fejetony do Pražských novin a Hlasu a cestopisné glosy do Nerudova beletristického časopisu Obrazy života. Byl autorem vojenských hesel v Riegerově Slovníku naučném a četných hesel v Ottově encyklopedii. Napsal několik divadelních veseloher a román.
Písemnou pozůstalost Emanuela Salomona z Friedbergu tvoří především rozsáhlý rukopis Paměti z mého žití - podrobné vzpomínky na Prahu, Rakousko, Maďarsko a Itálii téměř celého devatenáctého století. Pozůstalost je doplněna několika jednotlivinami korespondence přijaté, odeslané, výstřižků a varií.
Fond získal literární archiv Národního muzea, z něhož přešel do literárního archivu Památníku národního písemnictví, kde byl zpracován. Fond zrevidovala, úvod a soupis sestavila Magdaléna Šrůtová. Je uložen v šesti archivních kartónech, zahrnuje období 1829 - 1908, 1996.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace