Literární archiv Památníku národního písemnictví - Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen

Vyhledávání:
Sdružení vysokoškolky vzdělkaných žen
(1922 – 1950)

Spolek vznikl roku 1922 s názvem Sdružení pro zájmy posluchaček a absolventek vysokoškolských v Republice československé a navázal na činnost Sdružení akademicky vzdělaných žen, které působilo v letech 1908 - 1918. Svůj definitivní název přijal roku 1928 spolu se změnou stanov.
Sdružení bylo členem Mezinárodní federace vysokoškolsky vzdělaných žen, jehož kongres roku 1930 se konal v Praze. Mělo i německý a ruský odbor. V ruském bylo organizováno asi 50 emigrantek. Kromě toho vznikly odbory územní (Brno a Bratislava roku 1926) a zaměstnanecké (profesorky, právničky, lékařky apod.).Také výbor si zřídil pro lepší organizaci práce své odbory: kooperativní, kulturně-školský, zahraniční a společensko-zábavní. Vznik spolku iniciovala a první předsedkyní se stala prof. Albína Honzáková (1922 - 1925), kterou pak vystřídala ing. Marie Tumlířová. Ve výboru dále aktivně pracovaly JUDr. Anděla Kozáková, prof. Milada Holá, dr. Věra Babáková aj.
Spolek se zajímal hlavně o uplatnění svých členek, pořádal různé dotazníkové a anketní akce, přednášky, vydával informační publikace. Svou činnost se snažil rozvíjet i po druhé světové válce, ale vývoj politické situace tomu nebyl příznivý a činnost Sdružení byla v roce 1950 za předsednictví PhDr. Zoroslavy Drobné ukončena.
Zajímavé písemnosti Sdružení zvláště z prvních let jeho činnosti získal literární archiv Památníku národního písemnictví spolu s osobním fondem prof. Albíny Honzákové. Jejich vyčleněním vznikl samostatný archivní fond, uložený ve dvou archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 22/76. Zachované doklady, korespondence, rukopisy zpráv a článků i tisky a výstřižky jsou cenným svědectvím o práci této části ženského hnutí v Československé republice. Fond zahrnuje období 1921 – 1950.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace