Literární archiv Památníku národního písemnictví - Sekanina František

Vyhledávání:
František Sekanina
(1875-1958)

Narodil se 14. 2. 1875 v  Žárovicích u Prostějova, zemřel 3. 3. 1958 ve Smečně.
Literární kritik, editor, překladatel, redaktor.
Absolvoval reálku v  Prostějově a pak studoval na pražské technice a univerzitě. Po studiích učil na reálce v  Novém Městě na Moravě, v  letech 1901 - 1912 na reálce v  Praze na Žižkově. Od konce 19. století publikoval v  řadě novin a časopisů, od roku 1905 působil jako literární redaktor Národní politiky až do jejího zániku v  roce 1945, redigoval také několik edic ve Vilímkově nakladatelství a několik sborníků a publikací. Byl rovněž oblíbeným řečníkem, spolupracovníkem rozhlasu a funkcionářem kulturních spolků - např. od roku 1903 byl jednatelem Spolku českých spisovatelů beletristů Máj a od roku 1936 jednatelem Společnosti Jaroslava Vrchlického. Za okupace byl činný jako dočasný předseda  Národní rady české, což mu přineslo krátké věznění po květnové revoluci.
Jeho žena Milada zemřela v  roce 1932, měli spolu dceru Evu a syna Ivana, známého právníka, který zahynul v  roce 1942 v  koncentračním táboře Oranienburg.
Literární dílo Františka Sekaniny je obsáhlé. Napsal dvě sbírky lyrických veršů, překládal - zvláště z  francouzštiny (Balzac, Verlaine aj.), vydal studie o různých českých i cizích spisovatelích (Alois Jirásek, Petr Bezruč, Henryk Sienkiewicz), redigoval spisy různých autorů (František Jaromír Rubeš, Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová atd.).
Fragment osobního fondu Františka Sekaniny získal literární archiv Národního muzea a později literární archiv Památníku národního písemnictví od roku 1918 různými drobnými koupěmi a dary. Z  původního jednoho  kartonu, zpracovaného v  roce 1968 Janem Wagnerem, se materiál rozrostl až na současných 5 archivních kartónů, přesto zůstává fragmentem. Obsahuje hlavně přijatou korespondenci (reprezentovanou spíše jednotlivými ukázkami v  rozsahu 1 – 2 dopisů každého pisatele, výjimkou jsou rozsáhlejší soubory dopisů Jana Havlasy, Josefa Jahody, Aloise Jiráska a Elišky Krásnohorské), několik vlastních rukopisů a větší soubor cizích rukopisů, zvláště příspěvků do novin a časopisů, které František Sekanina redigoval.
Osobní fond je zpracován pod různými přírůstkovými čísly z  let 1918 - 1987 a zahrnuje období 1890 - 1958.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace