Literární archiv Památníku národního písemnictví - Sfinx - B. Janda

Vyhledávání:
Sfinx - Bohumil Janda
(1924-1949) - (1900-1982)

Nakladatelství založil a po celou dobu řídil Bohumil Janda (nar. 20. 12. 1900 Praha - Vinohrady, zemřel 26. 5. 1982 Praha). Vyučil se v letech 1914 - 1917 u firmy Volenský (1914 - 1916 absolvoval gremiální odbornou knihkupeckou školu) a u téže firmy působil ještě dva roky po vyučení. Koncem roku 1918 založil jako soukromý nakladatel Vydavatelství Sfinx (Praha-Vinohrady čp. 437, Dobrovského ul. 4) a následujícího roku zahájil intenzivní nakladatelskou činnost. Ta byla zprvu zaměřena zejména na populární literaturu mystickou, okultní a spiritistickou (Knihovna Sfingy), filozofickou (Knižnice filozofická), zdravovědnou a sportovní (Dokonalá zdravověda, edice Knihovna tělesné kultury), přírodovědnou (Brehmův Život zvířat, edice Světlo ve tmách, Škola vševědná), obchodní a podnikatelskou (edice Merkur) a příručky životního úspěchu (edice Gong, Metoda).
Koncesi Janda získal roku 1924 se stanovištěm v Praze II, Na Zbořenci 15 a firma pod názvem Nakladatelství Sfinx-Bohumil Janda (později se psala jen Sfinx-B. Janda) se v druhé polovině 20. let postupně stala jedním z nejvýznamnějších pražských nakladatelství. Na jejím vzestupu se významně podíleli i bratři B. Jandy Alois a zejména Ladislav (1898 - 1984), který po krátkém působení v bratrově nakladatelství založil roku 1926 knihkupeckou a distribuční firmu Kramerius a spol. Účinně tak napomáhal odbytu knih nakladatelství Sfinx, které se zaměřilo s využitím moderních propagačních metod na kvalitně tištěné série vázaných knih v jednotných cenách pro nejširší vrstvy čtenářů. Ediční program zahrnoval zejména soudobou původní a přeloženou prózu v edicích Čeští beletristé, Pyramida (redig. E. Vachek, autoři F. V. Krejčí, Vítězslav Nezval, Max Brod, Benjamin Klička, Vladislav Vančura, Ladislav Klíma, Josef Kopta aj.), Devítikorunovka, Série Sfinx aj., dále dobrodružnou četbu (Knihovna dalekého západu) a velká díla populárně naučná (Československá vlastivěda, Encyklopedie výkonnosti, Výbor z krásné prózy československé). Nakladatelství vydalo soubory spisů M. B. Böhnela, Jaroslava Marii, J. V. Rosůlka a Emila Vachka, z cizích prózy Augusta Strindberga a dramata Henrika Ibsena. Sovětské literatuře byla věnována Knihovna šestiny světa (redig. Bohumil Mathesius). Evropská knihovna (redig. Václav Tille) stála u zrodu pozdějšího Evropského literárního klubu (1935), organizačně řízeného opět Ladislavem Jandou. Od konce 30. let (edice Knihovna mistrů, Svět se směje, Zlatá studně aj.) byl stále větší důraz kladen na výzdobu knih. Knižní produkci doplňovaly časopisy. Na měsíčník vědy o úspěchu Talisman (1923 - 1925) navázal měsíčník pro moderní podnikání Typ (od roku 1927). Od roku 1928 do roku 1935 (?) vycházel nakladatelský časopis Hovory Sfinx, roku 1930 převzalo nakladatelství časopis Literární noviny, které roku 1936 odevzdalo ELKu. Výtvarně na knihách spolupracovali zejména Cyril Bouda, Jaroslav Benda, F. J. Müller, Josef Solar, Ladislav Sutnar a Jindřich Štyrský.
Nakladatelství se postupně přestěhovalo nejprve do Krakovské 7, později na Karlovo nám. 15 a v době finančních potíži firmy roku 1933 na Smíchov do Přemyslovy ul. 16, kde setrvalo až do svého zániku. V březnu 1948 byla na firmu uvalena národní správa (správcem jmenován Ctibor Stolovský) a následujícího roku byla likvidována. Bohumil Janda pracoval jako lesní dělník, zaměstnanec Státního židovského muzea, od poloviny 50. let byl zaměstnán v Encyklopedické kanceláři, později Encyklopedickém institutu ČSAV.
V literárním archivu je uložena jen malá část nakladatelského archivu Sfinxu ve čtyřech kartónech pod více přírůstkovými čísly v rozmezí 93/57 - 97/76 a zahrnuje období 1928 - 1942. Obsahuje především korespondenci se spisovateli a výtvarníky, připojeno je i několik rukopisů. Jedná se však o skutečně reprezentativní soubor autorů a spolupracovníků tohoto nakladatelství (např. M. Brod, K. Čapek, J. Deml, P. Eisner, A. Fuchs, J. John, J. Karásek ze Lvovic, O. Pick, F. X. Šalda, V. Vančura).
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace