Literární archiv Památníku národního písemnictví - Schulz Ferdinand

Vyhledávání:
Ferdinand Schulz
(1835-1905)

Narodil se 17. ledna 1835 ve mlýně v Ronově nad Doubravkou, zemřel 16. února 1905 v Praze.
Rodina se odstěhovala v roce 1842 na své hospodářství v Nymburce, a tak Ferdinand začal po ukončení základní školní docházky navštěvovat piaristické gymnázium v blízké Mladé Boleslavi. Po dvou letech přešel v roce 1847 na novoměstské gymnázium v Praze a poté na tamní akademické gymnázium, kde roku 1853 maturoval. V letech 1853 - 1856 studoval na filozofické fakultě pražské univerzity.
Již během studií se stal vychovatelem v rodině Kouniců, jeho svěřencem byl Václav hrabě Kounic, s nímž také vykonal četné cesty po Evropě. Svou přímluvou podporoval vlastenecké cítění celé rodiny, která proslula podporováním českých spisovatelů (např. B. Němcová, V. Šolc). Od roku 1872 byl Ferdinand Schulz profesorem Československé obchodní akademie v Praze.
Od mládí projevoval živý zájem o veřejný život. Již v roce 1867 byl zvolen poslancem zemského sněmu za Mladoboleslavsko a Nymbursko. Více se ale uplatňoval v literárním světě. Již od roku 1853 přispíval do Lumíra, později do Národních listů a mnoha dalších novin a časopisů. V roce 1862 sám krátce vydával časopis Osvěta, později byl dlouholetým redaktorem časopisu Zlatá Praha (1884 - 1898), předním spolupracovníkem Vlčkovy Osvěty a redaktorem několika knižnic, zvláště v Ottově nakladatelství.
Jeho vlastní literární tvorba je různorodá. Psal odborné články a studie historické a literárněhistorické, byl pohotovým publicistou a kritikem, překladatelem a editorem (např. v letech 1878 - 1887 vydal 11 svazků Hálkových spisů).
Do povědomí čtenářů však vstoupil nejvíce jako úspěšný autor historických povídek a novel a realistických příběhů ze současnosti. Nejznámějším jeho dílem je kniha Latinská babička, čerpající z jeho vzpomínek na mladoboleslavské gymnaziální studia.
V literárním archivu Památníku národního písemnictví je zachován fragment Schulzovy pozůstalosti. V jednom archivním kartónu pod několika přírůstkovými čísly v rozmezí 49/55 - 90/77 je uloženo několik kusů přijaté i odeslané korespondence a několik jeho rukopisů. Fond zahrnuje období 1861 - 1935.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace