Literární archiv Památníku národního písemnictví - Silovský Vladimír

Vyhledávání:
Vladimír Silovský
(1891-1974)

Narodil se 11. 7. 1891 v Libáni, zemřel 26. 4. 1974 v Praze.
Vystudoval reálku v Jičíně a po maturitě r. 1909 pokračoval ve studiích na České vysoké škole technické v Praze. Odtud ale brzy odešel na umělecko-průmyslovou školu do Zábřehu (1911 - 1913) a po jejím absolvování navštěvoval pražskou Akademii umění, kde byl žákem Maxe Švabinského.
Od mládí byl členem předních českých uměleckých spolků (Mánes, Hollar, Umělecká beseda) a vystavoval na mnoha výstavách doma i v zahraničí. Velkých úspěchů dosáhl hlavně v Paříži v letech 1925 a 1937. V roce 1940 byl zvolen řádným členem České akademie věd a umění, v roce 1956 byl jmenován zasloužilým umělcem. Od roku 1945 byl profesorem pražské Akademie výtvarných umění, v letech 1958 - 1961 byl jejím rektorem. V roce 1962 odešel do výslužby.
Jeho dílo je rozsáhlé. Věnoval se zvláště grafickým technikám (dřevoryt, lept, litografie, suchá jehla) a stal se zakladatelem české sociální grafiky. Zobrazoval krajinu, vytvářel portréty, ale také exlibris, poštovní známky a ilustroval knihy.
Část jeho písemné pozůstalosti věnovala jeho manželka Helena Silovská Osvětové besedě ve Starých Hradech, odkud byla předána Literárnímu archivu Památníku národního písemnictví (přírůstkové číslo 90/97). Je uložena ve 3 archivních kartónech a zahrnuje období 1909 - 1984.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace