Literární archiv Památníku národního písemnictví - Skrbek Jaroslav

Vyhledávání:
JAROSLAV SKRBEK
(1888 - 1954)

Narodil se 7. 1. 1888 v Poniklé nad Jizerou, zemřel 28. 12. 1954 v Praze. Grafik, akademický malíř, profesor kreslení, vlastivědný autor. Ještě v dětství se s rodiči přestěhoval do Vysokého nad Jizerou, kam se rád vracel ve svých pracích. Absolvoval jičínskou reálku. Po dvouletém studiu na Umělecko-průmyslové škole v Praze v letech 1907 - 1909 přešel na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho profesory zde byli v letech 1909 - 1910 Max Pirner, v letech 1910 - 1913 Max Švabinský. Ze svých častých studijních cest, ať už z Podkrkonoší nebo Francie (1925 a 1926), Holandska, Belgie (1928), Itálie a Balkánu, si přinesl velké množství akvarelů a kreseb. Nejvíce se však věnoval grafice a zejména vynikl v drobných žánrových a krajinných leptech a litografiích.
Své práce uveřejňoval v edici Veraikon. Na jeho tvorbu mělo velký vliv rodné Podkrkonoší a také stará Praha. Byl představitelem realismu. Je autorem leptů jako např. Katedrála sv. Víta (1913) nebo Karlova ulice v Praze. Známá je i dokumentární litografie Příjezd prezidenta Masaryka 21. 12. 1918. Z jeho grafické tvorby stojí za zmínku trojcyklus leptů Hlavní město Praha (Staré Město, Malá Strana, Hradčany), Lípa v Pasekách u Vysokého nad Jizerou, Kokrháč, Z Pasek o Vánocích, Léto v horách nebo Na vyhlídce u Sněžných jam.
Za svého života vystavoval převážně v Praze (Rubešova galerie - 1918 a 1924, Národní muzeum - 1935), ale i v jiných evropských velkoměstech (Brusel - 1933, Varšava - 1933, Košice - 1935).
O okruhu svých tvůrčích zájmů dovedl i poutavě psát a přednášet. Jeho literární díla mají převážně regionalistický a vzpomínkový charakter. Zde je třeba uvést knihu Světlem a stínem (1944), která je soupisem vzpomínek na dětství a studentská léta v Jičíně a v Praze. Z dalších jeho knih uveďme alespoň tyto: Malíř na cestách (1929), Z podkrkonošských meetingů na Petruškových vrších u Vysokého nad Jizerou r. 1868 a Lékárník Josef Kramář, první konstituční zemský poslanec z r. 1848 za semilský vikariát.
Fragment písemné pozůstalosti Jaroslava Skrbka obsahuje převážně rukopisy vlastní, mnohem méně je zastoupena korespondence přijatá, tisky, výstřižky a fotografie. Nejzajímavější částí je soubor 47 perokreseb ke knize Život a odboj v Podkrkonoší 1938 - 1945.
Největší část písemné pozůstalosti získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1952 pod přírůstkovým číslem 350/52, další jednotliviny mají přírůstková čísla 400/36, 350/52, 35/53, 48/53, 268/53 a 38/93. Fond je uložen v jednom archivním kartónu a zahrnuje období 1919 - 1989.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace