Literární archiv Památníku národního písemnictví - Sobotka Václav

Vyhledávání:
VÁCLAV SOBOTKA
(1887 - 1947)

Narodil se 25. července 1887 v Humpolci a zemřel 15. listopadu 1947 v Brně. Filozof, radikální pozitivista. Navazoval zejména na anglického myslitele Herberta Spencera a na anglicko-francouzský pozitivismus vůbec, ale také na T. G. Masaryka, kterého ovšem podrobil řadě kritik, a na národní tradici české filozofie.
Hlavním tématem jeho díla je zkoumání rušivého vlivu determinace na tradiční pojetí mravních jevů. Pokusil se tedy o pozitivistické přístupy v oboru etiky, k čemuž je inspirován právě anglo-americkou filozofií 2. poloviny 19. a začátku 20. století. Na vysoké škole, kde se zabýval převážně filozofií, napsal seminární práci Pojetí etiky ve Spencerově systému syntetické filozofie, která mu byla uznána jako práce disertační.
Později působil jako středoškolský profesor a byl také členem redakce Času. Vydal řadu spisů, z nichž nejvýznamnější jsou Proti Šaldovi a jeho Loutkám (1919), Masaryk a veliká naše minulost a budoucnost (1919), Mravní anarchie naší doby a základní podmínky jejího překonání (1922), Anatole France, mudrc ze zahrady Epikurovy (1928), Masarykův realismus a dnešní problémy českého nacionalismu (1924).
Byl známý jako kritik Františka Krejčího, T. G. Masaryka, Williama Jamese, F. X. Šaldy, Henryho Ibsena. Velkou pozornost věnoval i Anatolu Franceovi.
Pozůstalost obsahuje zejména rukopis nedokončeného spisu Základy henotiky s řadou poznámek a výstřižků z novin vztahujících se k problému pozitivismu, etiky, náboženství, nacionalismu, nadlidství atd.
Tohoto díla, které se mělo týkat i historie filozofie, se ovšem týká i řada poznámek mimo spis (o Adolfu Hitlerovi, Herbertu Spencerovi, Immanuelu Kantovi atd., o německé filozofii).
Z korespondence odeslané pozůstalost obsahuje Sobotkovy dopisy Filosofické jednotě, z korespondence cizí dopisy Sobotkové Františky z let 1947 - 1948 Josefu Královi, které se týkají i zmíněné nedokončené práce Základy henotiky.
Mezi doklady nalezneme smuteční oznámení Františky Sobotkové z roku 1948 a Sobotkovu žádost o úplnou, plně placenou dovolenou ve školním roce 1929/1930, kterou chtěl věnovat práci na knize, se zamítavou odpovědí.
Pozůstalost Václava Sobotky získal literární archiv PNP v roce 1949 a nyní je uložena ve dvou kartónech pod přírůstkovým číslem 84/49. Zahrnuje období 1929 – 1948.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace