Literární archiv Památníku národního písemnictví - Sova Antonín

Vyhledávání:
Antonín Sova
(1864-1928)


Narodil se 26. února 1864 v Pacově, v rodině pacovského učitele a regenschoriho. Český básník, novelista a romanopisec.
Gymnázium studoval Sova nejprve v Pelhřimově, krátce v Táboře a v letech 1880 - 1885 v Písku. Po maturitě odešel do Prahy, kde se zapsal na právnickou fakultu, ale byl donucen pro nedostatek finančních prostředků studium přerušit a vrátit se domů (1885). Přímluvou Vrchlického získal zaměstnání v kanceláři Ottova slovníku naučného (1886), později se stal písařem na pražském magistrátě. Úřednickou práci vykonával do roku 1898, kdy se stal ředitelem pražské městské knihovny a zůstal jim až do roku 1920. Na stipendium Svatobora navštívil roku 1892 Itálii. Roku 1901 byl úředně vyslán na exkurzi do západoevropských knihoven (Německo, Belgie).
Již v polovině prvního desetiletí 20. století se u něho projevila těžká a bolestná choroba, která mu znemožnila volnější pohyb. Básník však tvořil až do konce svého života, zemřel 16. srpna 1928.
Přispíval do časopisů Lumír, Světozor, Česká Thálie, U domácího krbu, Zlatá Praha, Květy, Osvěta, Niva, Vesna, Rozhledy, Moderní revue, Nový kult, Pražská lidová revue, Pokroková revue, Novina, Česká kultura, Právo lidu, Národní listy, Červen, Československá republika, Národní osvobození, Lidové noviny, Cesta, Rozpravy Aventina, Tvorba a jiné. Na začátku tvorby užívá pseudonymu Valburga Turková a Ilja Georgov.
Antonín Sova patří mezi zakladatele české moderní lyriky. Vytvořil rozsáhlé dílo básnické a prozaické.
Fragment jeho literární pozůstalosti vznikl různými drobnými koupěmi a dary, např. rkp. veselohry psané mladým Sovou byl darován vdovou básníka Heyduka z jeho pozůstalosti.
Fond obsahuje osobní doklady, korespondenci, rukopisy, drobné tisky a novinové výstřižky. Fond je uložen pod více přírůstkovými čísly v rozmezí 77/44 – 87/96. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1962 (2 kartóny). Zahrnuje období 1868 – 1922.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace