Literární archiv Památníku národního písemnictví - Společnost J. V. Sládka

Vyhledávání:
SPOLEČNOST J. V. SLÁDKA
(?-?)

Data vzniku a ukončení činnosti spolku se nepodařilo zjistit.
Posláním Společnosti J. V. Sládka v Praze se stalo soustavné studium života, díla a doby básníka, eventuelně jeho předchůdců a následovníků v české literatuře, ale i v literatuře jiné (pokud s ním byla v souvislosti), propagace díla, shromažďování památek týkajících se jeho osoby a péče o ně. Předsedou byl univerzitní profesor Josef Drachovský, jednatelem úředník Otto Bureš a pokladníkem poštovní tajemník a spisovatel Jindřich Černý. Své úkoly plnili i jednotliví referenti, např. archivální, bibliografický, divadelní, hudební, přednáškový a tiskový. Své zastupitele měl spolek také na venkovských místech, kde byli z řad členů jmenováni důvěrníci spolupracující s místními a okresními osvětovými korporacemi. Pořádali přednášky, hudební a vzpomínkové večery aj. Velkou akcí byly v roce 1945 důstojné oslavy stého výročí narození J. V. Sládka. Při této příležitosti byly vydány i desetisvazkové Sebrané spisy (vydalo nakladatelství Melantrich, přípravami byl pověřen profesor Albert Vyskočil, bibliografický referent). Členové spolku spolupracovali s Helenou Sládkovou, která jim často zapůjčovala bohatý spisový a rukopisný materiál svého otce.
Archivní fond Společnosti J. V. Sládka obsahuje převážně účetní doklady (běžný účet byl otevřen u pražské filiálky Pozemkového ústavu v Olomouci). U některých dokladů byly ponechány dopisy členů spolku (převážně adresované pokladníkovi J. Černému) týkající se členských příspěvků, platebních příkazů, vysvětlujících informací ohledně financí apod. Cenná je i zpráva o činnosti z roku 1943.
Fond získal archiv Národního muzea v letech 1945 - 1949 (č. př. 30/45, 185/49). Je uložen v 1 archivním kartónu a zahrnuje období 1943 - 1949.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace