Literární archiv Památníku národního písemnictví - Srb-Debrnov Josef

Vyhledávání:
JOSEF SRB-DEBRNOV
(1836 - 1904)

Narodil se 18. 9. 1836 v Debrně u Kralup nad Vltavou, zemřel 1. 9. 1904 v Praze, pohřben na Vyšehradě. Hudebník, spisovatel, překladatel.
Po studiích na pražském malostranském gymnáziu a filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dějepis a slovanská filologie) suploval na akademickém gymnáziu (1863 - 1866), byl vychovatelem (1867 - 1875) a úředníkem Městské spořitelny (1875 - 1879). Po letech volné publicistické činnosti našel jen skromné místo administrátora sirotčince (od roku 1885), ve stáří byl odkázán na pomoc přátel.
Hudební vzdělání získal ve sboru u sv. Štěpána pod vedením Zikmunda Kolešovského a v Týně pod Albertem Maškem. Zpíval v Žofinské akademii, byl členem Cecilské jednoty. V   době univerzitních studií založil vlastní kvarteto, později okteto. Mezi jeho hudební přátele patřili: Bedřich Smetana, Karel Bendl, Jan Ludvík Lukes, Ferdinand Heller, Jindřich Pech (jeho sestra Eliška Krásnohorská pro Srba psala verše a překlady do němčiny), později Antonín Dvořák. Byl spoluzakladatelem pražského Hlaholu, jeho zpěvákem, jednatelem a dlouholetým členem (do roku 1891). Pro Hlahol napsal sbírku písní „Srbovu stovku“.
Srbovy články o hudbě vycházely především v pražském Daliboru, ale také v   německém Musikzeitung (Smetanův životopis). Zpracoval slovníková hesla pro Kalendář českých hudebníků, Mayerův Konversation-Lexikon, Ottův slovník naučný. Samostatně publikoval Dějiny konzervatoře pražské (1878), Instrumentace, stručný návod ku poznání nástrojů s dodatkem o hudbě komorní (1883), Dějiny hudby v Čechách a na Moravě (1891), Z   deníků B. Smetany (1902). Slovník hudebních umělců slovanských zůstal v rukopise nedokončen. Srbovy verše zhudebnil Bedřich Smetana, Karel Bendl, Josef Klička, Karel Knittl a jiní. Svými překlady do němčiny značně přispěl k pronikání české hudební dramatické tvorby do německého kulturního prostředí. Přeložil Smetanovu Prodanou nevěstu, Dvě vdovy, Hubičku a Tajemství, Dvořákovu Vandu a Moravské dvojzpěvy, Bendlovu Lejlu. Jeho vlastní skladby, sborové i instrumentální, se neprosadily.
Fragment osobního fondu Josefa Srba-Debrnova získal literární archiv Národního muzea postupně v letech 1916 - 1921. Literární pozůstalost obsahuje především přijatou korespondenci a rukopisy. V korespondenci najdeme listy od předních českých hudebníků a zejména podklady pro připravované Srbovy rukopisy (životopisy význačných českých hudebníků a nástrojařů). Část cizí korespondence tvoří listy určené Bedřichu Smetanovi. Vlastní rukopisy jsou pouze krátké úvahy a poznámky. V rukopisech cizích je samostatně vyčleněna skupina životopisů českých hudebníků, zbytek tvoří rukopisy veršů Elišky Krásnohorské, Adolfa Heyduka a opisy veršů českých i světových spisovatelů. Fond je uložen v šesti archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 38/49. Zahrnuje období 1849 - 1904.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace