Literární archiv Památníku národního písemnictví - Stroupežnický Ladislav

Vyhledávání:
Ladislav Stroupežnický
(1850-1892)

Narodil se 6. ledna 1850 v Cerhonicích u Písku. Po dvou letech studia na písecké reálce nastoupil jako praktikant u svého otce, který byl hospodářským správcem cerhonického panství. Jeho úkolem bylo pořídit soupis cerhonického zámeckého archivu. V této době se také přátelsky stýkal s bratry Janem a Mikolášem Alšovými. Od r. 1873 pracuje v Praze, nejprve jako úředník pojišťovny, pak krátce v redakci Humoristických listů, dále jako písař pražského magistrátu a konečně od roku 1882 do své smrti 11. srpna 1892 byl prvním dramaturgem Národního divadla.
Svou spisovatelskou dráhu začíná jako autor drobných humoristických próz, pokouší se o poezii i román, až se úplně věnuje tvorbě dramatické, zvláště veseloherní. Přispíval do    Humoristických listů, Palečka, Lumíru, Světozoru, Šotka, Osvěty aj. Výbor z humoresek Z    Prahy a venkova uspořádal M. Novotný, 1949, Dramatické dílo vycházelo u Šimáčka v    letech 1887 - 1894 (10    sv.). Soubor dopisů Z listů Ladislava Stroupežnického otiskl J.    Kamper v Obzoru literárním a uměleckém, 1902, článek Literární odkaz Ladislava Stroupežnického otiskl Q. M. Vyskočil v Máji, č. 9, 1911. Fond Ladislav Stroupežnický přešel do LA PNP z Národního muzea a byl rozšířen drobnými příležitostnými koupěmi.
V pozůstalosti Ladislava Stroupežnického nenajdeme osobní doklady ani osobní korespondenci (výjimku tvoří 8 dopisů Elišce Rohlíčkové, sestře Stroupežnického lásky Míny). Složka korespondence obsahuje převážně dopisy ochotnických divadelních spolků profesionálních divadelních společností a svědčí o oblibě Stroupežnického her. Je však zajímavá spíše pro studium spolkového života v Čechách v poslední čtvrtině 19. stol. či pro    studium poměrů venkovského divadelnictví než pro bádání o autorovi samotném. Složka rukopisů obsahuje především fragmenty dramat, povídek básní, někdy jen náměty či názvy chystaných prací (ty si autor sám označoval jako „Rozmanité látky dramatické“ nebo „Nové myšlenky“) a také množství různých poznámek a přípravného materiálu. Kromě rkp. dramatu Na valdštejnské šachtě, kterou Národní divadlo uvedlo po smrti autorově (LA je získal prostřednictvím Q. M. Vyskočila), neobsahuje fond L. Stroupežnického žádnou z jeho realizovaných her ani otištěných povídek. Mezi tisky jsou uloženy plakáty a pozvánky na    představení Stroupežnického her na přelomu století i těsně před druhou světovou válkou.
Fragment pozůstalosti Ladislava Stroupežnického je uložen ve 4 archivních kartónech pod přírůstkovými čísly v    rozmezí 5/15 – 137/70. Zahrnuje období 1823 – 1895, 1952.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace