Literární archiv Památníku národního písemnictví - Svoboda František

Vyhledávání:
František Svoboda
(1896-1977)


Narodil se 31. března 1896 v Pelhřimově, zemřel 1977 v Praze.
Po vystudování nižšího gymnázia v rodišti se stal knihkupcem a pracoval postupně v Pelhřimově a v Rakovníku, znovu v Pelhřimově a od roku 1919 v Praze. Zde začínal jako správce administrativy Volné myšlenky a politicky pracoval ve straně českých socialistů. V roce 1921 obdržel nakladatelskou koncesi a začal vydávat edici Lidová osvětová knihovna. Vyšlo v ní nakonec 56 svazků. Ve stejném roce začal vydávat i kulturní časopis Most, bohužel ustal po prvním ročníku. Velký úspěch měla naopak edice Mladí autoři, kterou postupně redigovali A. M. Píša a A. C. Nor. Měla nakonec 23 svazků, vyšla v ní díla V. Laciny, V. Nezvala, J. J. Paulíka, J. Wolkra ad.
V roce 1922 se František Svoboda oženil s Annou Zelenkovou z Pelhřimova. Pokračoval ve vydávání dalších knih, grafiky, v roce 1927 se nakrátko spojil s Romanem Solařem. Brzy poté se však začala projevovat tíživá hospodářská situace a nakladatelství bylo nuceno vyhlásit vyrovnání. Svoboda pak provozoval antikvariát a obchod s grafikou, ukončil je roku 1938.
Ve dvacátých letech se Svoboda uplatňoval i autorsky, psal verše, články, dokonce i detektivku (pod pseudonymem Emil Kraus). Politicky byl od roku 1925 členem KSČ, načas vedl ilegální tiskárnu. Od podzimu 1938 se Svoboda stal úředníkem pražského magistrátu, za války se zapojil do ilegální činnosti a v květnu roku 1945 se stal jedním z vedoucích pracovníků nakladatelství Svoboda, které vzniklo ze zabavené Noviny. V letech 1949 - 1952 byl jeho ředitelem a ve stejné funkci pokračoval i po zrušení Svobody v nástupnickém Státním nakladatelství politické literatury. V roce 1959 odešel do důchodu.
Fragment písemné pozůstalosti Františka Svobody obsahuje jen nepatrné torzo jeho písemností. Hlavní část včetně korespondence byla zničena v roce 1938 při likvidaci jeho podniku. Zachovalo se jen několik jednotlivých dopisů (K. Biebl, A. Hoffmeister, Č. Jeřábek, V. Lacina, J. J. Paulík, A. M. Píša, V. Rada, J. Rambousek, V. Vančura, J. Wolker aj.). Z rukopisů kromě několika veršů, článků a povídek jsou cenné Vzpomínky, které zaznamenávají řadu zajímavých detailů o kulturním dění zvláště ve dvacátých letech. Připojeno je i několik tisků a výstřižků, mezi nimi i kompletní 1. ročník časopisu Most. Několik dokladů z poválečného období dokumentuje Svobodovu činnost v nakladatelství Svoboda a dalších.
Písemná pozůstalost Františka Svobody je uložena ve 2 archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 80/85 a zahrnuje období 1911 - 1957.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace