Literární archiv Památníku národního písemnictví - Svoboda Jiří 2. část

Vyhledávání:
Jiří Svoboda
(1897-1970)
2. část

Narodil se 23. 12. 1897 v  Třebíči, zemřel 22. 5. 1970 v  Praze. Hudební pedagog, skladatel a teoretik.
Od dětství se učil hře na housle a klavír. V  letech 1908 - 1915 studoval gymnázium v  Třebíči, v  letech 1919 - 1924 hudební vědu a estetiku u Zdeňka Nejedlého a Otakara Zicha na Univerzitě Karlově v  Praze. Doktorský titul získal v  roce 1926 na základě disertační práce Písňová tvorba Josefa Bohuslava Foerstera – rozbor podstaty romantické písně. Byl jeho žákem ve skladbě, klavíru se věnoval pod vedením Václava Štěpána.
V letech 1919 - 1933 vyučoval na středních školách v  Praze. Během té doby nejen studoval na Karlově univerzitě, ale byl také korepetitorem Národního divadla v  Brně (1924 - 1925), kavárenským pianistou v  Jičíně (1926 - 1928), skládal státní zkoušky ze sborového zpěvu, klavíru, houslí a varhan a navštěvoval kompoziční oddělení Aloise Háby na pražské konzervatoři (1932-1933). Od roku 1933 učil na učitelských ústavech v  Modre, Valašském Meziříčí, Praze, Litomyšli a v  Brně. Zde potom v  letech 1946 - 1957 působil na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (původně Vyšší škola pedagogická), od roku 1954 jako docent.
Do dějin hudby se zapsal nejen jako skladatel, ale i jako autor učebnic, studií a statí o hudebních směrech a osobnostech. Jeho dílo je podrobně uvedeno v  Československém hudebním slovníku, sv. II, Praha 1965, s. 655 - 656.
Písemná pozůstalost uložená v  Literárním archivu Památníku národního písemnictví ve 3 kartónech je pouhým torzem. Byla získávána postupně. První část má tištěný soupis z  roku 1979, zpracovala ji Věra Šusová pod přír. číslem 52/75 a je cenná vzhledem k  materiálům dokládajícím přátelství J. Svobody s  Vítězslavem Nezvalem. Další písemnosti byly zpracovány pod přírůstkovými čísly 64/78 a 63/80. Největší oddíl v  nich tvoří korespondence přijatá, jde ale jen o jednotlivé dopisy (E. F. Burian, J. B. Foerster, A. Hába, D. Chalupa, K. Teige, B. Václavek aj.). Celý fond zahrnuje období 1839 - 1970.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace