Literární archiv Památníku národního písemnictví - Svobodová Růžena

Vyhledávání:
Růžena Svobodová
(1868-1920)


Narodila se 10. 7. 1868 v Mikulovicích u Brna. Prozaička, redaktorka, novinářka. Navštěvovala Vyšší dívčí školu a vzdělání ukončila v klášterní škole u Svatého srdce. Asi dva roky se pokoušela uplatnit jako společnice a domácí učitelka. Roku 1890 se provdala za spisovatele F. X. Svobodu. Od roku 1891 se věnovala soustavně literární práci, v níž pokračovala nepřetržitě až do své smrti 1. 1. 1920 v Praze. Soustředila kolem sebe kruh spisovatelů (mezi ně patřili zejména F. X. Šalda, A. Sova, A. Klášterský, S. Bouška, J. Deml, H. Kvapilová, F. V. Krejčí, z mladších zejména M. Majerová, H. Malířová, E. Konrád, Z. Hásková-Dyková, B. Benešová aj.). Ve válečných letech byla organizátorkou sdružení České srdce, akce na pomoc venkova hladovějícím městským dětem. Spolupracovala se Šaldovou Novinou a Českou kulturou, sama redigovala časopis Lípa a Zvěstování.
Jako spisovatelka vycházela původně z tradic ruského realismu (Turgeněv, Gončarov), později se vyvíjela směrem k impresionismu a secesi. Věnovala se téměř výlučně problematice moderní ženy a její emancipace nejen ve smyslu hospodářském, ale i kulturním a citovém. Hrdinky revoltují proti svému osudu ve jménu jakéhosi ještě neujasněného mravního ideálu. Velmi cennou součástí tvorby jsou její povídky věnované dětem.
Pozůstalost R. Svobodové se stala majetkem LA PNP postupně. První její část (3 kartóny) věnoval literárnímu archivu ještě sám její manžel, spisovatel F. X. Svoboda a inventář zpracoval roku 1959 Jan Wagner. Další části byly později dokupovány v letech 1959 a 1972 od paní Milady Lichtágové, postupně přibývaly nové přírůstky. Tento inventář zachycuje stav fondu k roku 1979 (27 kartónů). Obsahuje korespondenci přijatou, odeslanou, rodinnou, která je obsahově velmi cenná. Její korespondence s F. X. Ša1dou byla získána již dříve a je uložena v pozůstalosti F. X. Šaldy. Z nejcennějších celků jmenujeme dopisy H. Kvapilové, Z. Braunerové, F. V. Krejčího, B. Benešové, M. Pujmanové, H. Malířové, M. Majerové, J. Vodáka aj. Kromě rukopisů několika povídek a velkého množství rukopisných fragmentů je v pozůstalosti velmi cenný soubor deníkových záznamů a různé materiály k literárním pracím R. Svobodové, které jsou závažným svědectvím o jejích názorech a literárním vývoji i o způsobu její umělecké práce. K pozůstalosti je připojena kromě výstřižků a tisků velmi cenná sbírka osobních fotografií a fotografií přátel R. Svobodové. Fond je uložen v LA PNP pod přírůstkovými čísly v rozmezí 284/33 – 83/93 a zahrnuje období 1874 – 1923.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace