Literární archiv Památníku národního písemnictví - Šárecká-Radoňová Maryša

Vyhledávání:
Maryša Šárecká-Radoňová
(1890-1958)


Narodila se 6. 12. 1890 v Praze, zemřela 15. 10. 1958 v Praze.
Spisovatelka, překladatelka a novinářka.
Její otec Václav Bosáček byl ředitel škol a spisovatel, manžel se jmenoval Bořivoj Radoň. Publikačně byla činná od svých osmnácti let, za první Československé republiky působila jako vrchní redaktorka na ministerstvu zahraničních věcí.
Psala verše, povídky, romány, eseje, studie, kulturně historické články a stati, divadelní hry a překládala. Přispívala do Národních listů, Národní politiky a do mnoha kulturních časopisů. Zvláště ji zaujalo období českého národního obrození a kulturní dějiny. Své práce podepisovala řadou variant svého jména a pseudonymu Šárecká (Maryša B. Šárecká, Maryša Radoňová-Šárecká, Maryša Šárecká-Radoňová, Maryša Šárecká). Ve většině literárních a naučných slovníků a přehledů je abecedně řazena pod heslo Šárecká.
Z jejího díla jsou nejznámější básnické skladby Mistr Bohuslav a Blaník, romány Hlubiny štěstí, Žebrák lásky a Osiřelá, sbírky povídek Bolestné oběti, Z hor a Tichá láska a drama Josef Jiří Švec. Větší význam mají její kulturně historické knihy Salony a Z kulturních dějin lidstva. Překládala hlavně z francouzštiny.
Osobní fond Maryny Šárecké-Radoňové obsahuje nepatrné množství dokladů a přijaté a odeslané korespondence (větším počtem jsou zastoupeny jen odeslané dopisy Quidovi Mariu Vyskočilovi). Mezi vlastními rukopisy jsou uloženy dvě básnické sbírky a nepublikovaný román Světlo z Nazaretu, jinak jde opět jen o několik jednotlivin. Fond uzavírají dva tisky a jeden výstřižek.
Písemnosti získal literární archiv Národního muzea a později literární archiv Památníku národního písemnictví drobnými dary a koupěmi v letech 1946 - 1999 (č. př. 65/46, 355/52, 93/53, 59/55, 26/56, 55/56, 26/57, 123/57, 64/59, 26/69, 137/70, 33/73, 27/74, 90/84 a 117/99). Jsou uloženy ve dvou archivních kartónech a zahrnují období 1908 - 1958.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace